Sök växtnamn:       Endast släkte

Apiaceae

Art   ^ Skud-nr: 67847
Peucedanum palustre  (L.) Moench    
kärrsilja

Betoning: palustre

Kommentar  Hos vissa taxonomer som Thysselinum palustre (L.) Hoffm. (se Stace 2019).

Synonymer och övriga botaniska namn
Selinum palustre  L.   
Selinum sylvestre  L.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  medicinalväxt ute förr
Utbredning:  Europa (Sverige), V Sibirien

+ Produktnamn
Kopplade referenser [32]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    mossarot     A   
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.  [Selinum palustre]       V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    milk-parsley      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    milk parsley      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Apium aquaticum tenuifolium, Daucus palustris, kärrört, Mium, måsseroot, Seseli pratense lobelij      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    finsk ingefära, mossrot      
Fries, T.M.  1904.  Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.    Baldimoma, kerörth, kiärra yrt, kiäryrt, kärraroth, kärrayrt, käryrth, kärört      
Hultén, E.  1971.  Atlas över växternas utbredning i Norden.  2:e uppl    mossrot      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    suoputki      
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.  [Selinum sylvestre]       V   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    kärrsilja      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    kärrsilja, storsilja      
Komarov, V. L. (eds.)  1963-.  Flora of the USSR. English ed.        T U   
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.    mossrot      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    kärrkryddrot      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    kärrmosserot      
Liljeblad, S.  1798.  Utkast til en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta.  2:e uppl [Selinum palustre]   kärrselin     V   
Linné, C. von  1748.  Hortus upsaliensis.    Apium sylvestre lacteo succo turgens, Selinum radice fusiforme multiplici, Thysselinum plinii     V   
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    finsk ingefära, jert, mossarot      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    mossrot      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.  [Selinum palustreSelinum sylvestre]       T   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.  [Selinum palustre]   mjölkrot, mossarot, svensk ingefära     V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.  [Selinum palustre]   finsk ingfära, mossrot     V   
Richter, H.E.  1835.  Codex botanicus Linnaeus.    Apium sylvestre lacteo succo turgens, Selinum radice fusiforme multiplici, Thysselinum plinii     T   
Stace, C.A.  2019.  New Flora of the British Isles.  4:e uppl         
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.  [Selinum sylvestre]       V   
Tunon, H. & al. (eds.)  2005.  Människan och floran. Etnobiologi i Sverige 2.      finsk ingefära   A V   
Tutin, T.G. et al. (eds.)  1964-1980.  Flora Europaea.        T U   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V   
Wittrock, V.B. & Juel, H.O.  1891.  Catalogus Plantarum perennum bienniumque in Horto Botanico Bergiano annis 1890 et 1891 sub dio cultarum.        V