Sök växtnamn:       Endast släkte

Polygonaceae

Art   ^ Skud-nr: 6774
Fagopyrum tataricum  (L.) Gaertn.    
sibiriskt bovete

Betoning: tataricum

Synonymer och övriga botaniska namn
Polygonum tataricum  L.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ettårig ört
Användning:  livsmedel, fågelfrö
Utbredning:  Sibirien, C Asien

Kopplade referenser [29]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    sibiriskt bovete      
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    sibiriskt bovete     A   
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.  [Polygonum tataricum]       V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    green buckwheat      
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.    tatariskt bohvete      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    rikkatatar      
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    tatarisk boghvede      
Jonsell, B. (eds.)  2000.  Flora Nordica 1.        T U   
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.  [Polygonum tataricum]       V   
Jönsson, B. & Simmons, H. G.  1935.  Gagnväxter.  2:e uppl        A V   
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    tatarbohvete      
Lid, J. & Lid, D.T.  2005.  Norsk flora.  7:e uppl    ugrabokkveite      
Lilja, N.  1842-43.  Handbok i de odlade vexternas flora och deras kultur. Häfte 1-2.        V   
Lilja, N.  1842-43.  Handbok i de odlade vexternas flora och deras kultur. Häfte 1-2.  [Polygonum tataricum]       V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    turkiskt bohvete     V   
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.  [Polygonum tataricum]   siberiskt bohvete     A V   
Liljeblad, S.  1798.  Utkast til en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta.  2:e uppl    tartarnäfva      
Linné, C. von  1748.  Hortus upsaliensis.    Fagopyrum erectum fructu aspero, Fagopyrum erectum fructu ex calyce eminento serrato, Fago-triticum sibiricum, Helxine caule erectiusculo inermi foliis cordato-sagittatis seminibus subdentatis, Helxine caule erecto inermi foliis cordatis sagittatis seminum angulis dentatis, sibiriskt bovete     V   
Linné, C. von  1744.  Siberiskt Bohvete.    sibiriskt bovete     O V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    Kangra buckwheat, Siberian buckwheat, Tartary buckwheat      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    tatariskt bohvete      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.  [Polygonum tataricum]       T   
Nordisk Familjebok  1904-1926.  Nordisk Familjebok.  2 (Uggleupplagan):e uppl        A V   
Richter, H.E.  1835.  Codex botanicus Linnaeus.    Fagopyrum erectum fructu aspero, Fagopyrum erectum fructu ex calyce eminento serrato, Fago-triticum sibiricum, Helxine caule erectiusculo inermi foliis cordato-sagittatis seminibus subdentatis, Helxine caule erecto inermi foliis cordatis sagittatis seminum angulis dentatis     T   
Svensson, P.  1893.  Flora över Sveriges kulturväxter.    tatariskt bokhvete      
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    vill bokkveite      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.  [Polygonum tataricum]       V   
Zetterstedt, J. W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.  [Polygonum tataricum]       V