Sök växtnamn:       Endast släkte

Cucurbitaceae

Art   ^ Skud-nr: 6360
Bryonia alba  L.    
hundrova

Betoning: alba

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  klättrande flerårig ört
Användning:  prydnad och medicinalväxt ute m m
Utbredning:  C, Ö och SÖ Europa, Turkiet, Kaukasus, C Asien

+ Produktnamn
Kopplade referenser [39]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    hundrova      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Bryonia, hunde kyrbiss, hundebär, hunderofwa, ichtrofwa, Vitis alba      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    helgerefva, hundrofva, qvesrot, tyska rofvor      
Fries, T.M.  1904.  Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.    valsk roffwa, valsk rova      
Garms, H.  1972.  Naturboken. Växter och djur i Europa.    vanlig hundrova      
Gertz, O.  1927.  Hortus Celsianus i Uppsala. En botanisk trädgård på 1730-talet.        V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1884.  Göteborgs Trädgårdsförenings Prisuppgift för 1884 å frö och växter (36:te årgången).        V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.        V   
Hylander, N.  1948.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.    vanlig hundrova     V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    mustakoiranköynnös      
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    enbo galdebær      
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    rofbryonia      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl    hundrofva     V   
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1935.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer och ormbunkväxter.  22:e uppl    hundrova     V   
Larsson, I.  2009.  Millefolium, rölika och näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition.    valsk rova      
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1946.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 1.        O V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    svartbärig hundreva     V   
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    qvesrot      
Liljeblad, S.  1816.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.  3:e uppl    hvit bryon      
Linné, C. von  1731.  Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.    Bryonia alba baccis nigris, Bryonia aspera s. alba baccis nigris, Vitis alba     V   
Linné, C. von  1766.  Purgantia indigena.      radix bryoniae   A P V   
Linné, C. von  1775.  Medicamenta purgantia.      bryonia   A V   
Lorentzon, K.  1989.  Växtbeskrivningar.    hundrova     V   
Lund, O., Thorsrud, A. & Castberg, K.S. (eds.)  1960-1963.  Norsk Hagebruksleksikon.    svartgallbær      
Lundström, E.  1917.  Ätliga vilda växter. En dyrtidsbok.        A V   
Löwegren, G.  1876.  Handbok i svenska trädgårdsskötseln. 6. Blomsterodling på fritt land.  1:e uppl    vanlig hundrova     V   
Löwegren, G. (eds.)  1861.  Göteborgs Trädgårds-förenings pris-courant å växter, lökar och dahlier m. m.        V   
Müller, D.  1858.  Trädgårdsskötsel. Del 1. Trädgårdskonst. Anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar.  2:e uppl    allmän hundrofva     V   
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.        A K V   
Osbeck, P.  1788.  Utkast til Flora Hallandica.    stickrofva      
Palmberg, J.  1684.  Serta florea svecana eller swenske örtekrantz.    Bryonia, hundebär, hunderofwa, queseroot      
Peterson, B.  1948.  Hortus Christinedal. En botanisk trädgård i Göteborg under 1700-talet.        V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    hunderofwa     A V   
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    Bryonia, hundbär, hunderofwa, hundkurbis, ichtrofwa      
Svensson, P.  1893.  Flora över Sveriges kulturväxter.        V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    svartgallbær      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
USDA, ARS, National Genetic Resources Program (eds.)  2002-.  Germplasm Resources Information Network (GRIN) - GRIN Taxonomy for Plants.        T U