Sök växtnamn:       Endast släkte

Ranunculaceae

Art   ^ Skud-nr: 62552
Ranunculus arvensis  L.    
åkerranunkel

Betoning: arvensis

Synonymer och övriga botaniska namn
Ranunculus tuberculatus  DC.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ettårig ört
Användning:  specialsamlingar (allmogeåkrar)
Utbredning:  Europa (Sverige), SV Asien, N Afrika
Kommentar:  rödlistad (sårbar, VU)

Kopplade referenser [33]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    corn buttercup      
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.    åkerranunkel, åkersmörblomma      
Davis, P.H. & al. (eds.)  1965-1988.  Flora of Turkey and the East Aegean Islands.        T U   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    corn buttercup      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    åkersolöga      
Fries, E. & Müller, D.  1856.  Index seminum e messe anni 1855 ab Horto Upsaliensi oblatorum.        V   
Gertz, O.  1927.  Hortus Celsianus i Uppsala. En botanisk trädgård på 1730-talet.        V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    peltoleinikki      
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E I   
Jalas, J. et al. (eds.)  1972-1999.  Atlas Florae Europaeae.        T U   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    agerranunkel      
Jonsell, B. (eds.)  2001.  Flora Nordica 2.    åkerranunkel     T U   
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.        V   
Kerguélen, M.  1998-.  Index Synonymique de la Flore de France (INRA).  [Ranunculus tuberculatus]       T   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    åkerranunkel      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    åkerranunkel      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl    åkersolöga      
Kungliga Lantbrukstyrelsen (eds.)  1932.  Normalförteckning över svenska växtnamn utgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen.  2:e uppl    åkersola      
Lid, J. & Lid, D.T.  2005.  Norsk flora.  7:e uppl    piggsoleie      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    åkerranunkel      
Lindman, C.A.M.  1918.  Svensk fanerogamflora.    åkersmörblomma      
Linné, C. von  1731.  Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.    Ranunculus echinatus arvensis     V   
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    åkersmörblomma      
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    åkermöja      
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    åkerranunkel      
Rosquist, G. & al.  2018.  Bevarande av akut hotade kärlväxter.        E V   
Svensson, R., Wigren-Svensson, M. & Ingelög, T.  1993.  Hotade åkerogräs. Biologi och bevarande i Allmogeåkrar.        V   
Sällskapet Trädgårdsamatörerna  1995.  Frölista 1995.        V   
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Thunberg, C.P.  1826.  Horti Upsaliensis plantae cultae ab initio saeculi. Pars 1-9.  [Ranunculus tuberculatus]       V