Sök växtnamn:       Endast släkte

Viburnaceae

Art   ^ Skud-nr: 59383
Adoxa moschatellina  L.    
desmeknopp

Betoning: moschatellina

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  prydnad ute
Utbredning:  tempererade Eurasien (Sverige), N och C Nordamerika
Kommentar:  rödlistad (nära hotad, NT)

Kopplade referenser [33]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Bergianska trädgården (eds.)  2009.  Bergianska trädgårdens blommande gräsmattor.        V   
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.        A V   
Erhardt, W. et al.  2002.  Zander - Handwörterbuch der Pflanzennamen.  17:e uppl        T U   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    moschatel      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    desmansknopp, desmeknopp      
Griffiths, M.  1994.  Index of Garden Plants.    moschatel, muskroot, townhall clock      
Holzhausen, A.  1918.  Perenna växter.  1:e uppl        V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.        V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    tesmayrtti      
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    desmeknopp      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl    desmeknopp      
Kungliga Lantbrukstyrelsen (eds.)  1932.  Normalförteckning över svenska växtnamn utgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen.  2:e uppl    myskdässma      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    grön däsmeknopp      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    däsmeört      
Lindquist, B.  1963.  Katalog över växterna i Göteborgs Botaniska Trädgård 1962.        V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    moschatel, townhall clock      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Moe, N.G.  1881.  Om alp-, skogs-, kärr- och vattenväxters odling i Kristiania Botaniska Trädgård.        O V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    desmeknopp      
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    desmansknopp      
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    desmansknopp      
Richter, H.E.  1835.  Codex botanicus Linnaeus.    Ranunculus nemorosus Muscatellina dictus     T   
Rudbeck, O.  1658.  Catalogus plantarum tam exoticarum quam indigenarum quibus hortum academicum ubsaliensem primo instruxit anno MDCLVII.    Ranunculus minimus s. Moschatella     V   
Rudbeck, O.  1689-.  Blomboken, vol. 2-12.    Ranunculus nemorosus Muscatellina dictus     T   
Stace, C. A.  1997.  New Flora of the British Isles.  2:e uppl    moschatel      
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    moskusurt      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.        V   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V   
Wittrock, V.B. & Juel, H.O.  1891.  Catalogus Plantarum perennum bienniumque in Horto Botanico Bergiano annis 1890 et 1891 sub dio cultarum.        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V