Sök växtnamn:       Endast släkte

Rosaceae

Sort   ^ Skud-nr: 54709
Malus domestica 'Borsdorffer'      


Kommentar  Som Borsdofer i förteckning från Grönsö 1796 (SPF 1902), Borstorferäple i Fleischer 1797 och Borsdorffer i Eneroth 1877. Äldst namn Borstorffer (Knoop 1758). Hogg 1859 som Borsdorffer. Vi tar oss friheten att rätta felstavningen Bordsdorfer i Jordbruksverket 2018/red. Det är dock troligt att namnet bör stavas Borsdorffer.

Synonymer och övriga botaniska namn
Malus domestica 'Edelborsdorf'     
Malus domestica 'Edler Winter-Borsdorfer'     
Malus domestica 'Lökäpple'     
Malus domestica 'Svart Borstorfer'     
Malus domestica 'Vinterborsdorffer'     
Malus domestica 'Vinterlökäpple'     
Malus domestica 'Ädel Vinterborsdorfer'     
Malus domestica 'Ädla Vinterborsdorffer'     

Kopplade referenser [24]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Anonymus  1902.  Catalogue på Grönsö Frugt Sorter 1796.        V   
Anonymus  1902.  Catalogue på Grönsö Frugt Sorter 1796.  [Malus domestica 'Lökäpple']       V   
Arnman, P. A.  1897.  Ett besök hos Ros i Blomsterhult. Praktisk hjälpreda i och för plantering af fruktträd och urval af lämpliga och goda sorter.        V   
Blomberg, N. U.  1868.  Priskurant på Träd, Buskar, Blomsterväxter m. m. som försäljas af Svenska Trädgårdsföreningen Stockholm och Rosendal hösten 1868 och våren 1869.  [Malus domestica 'Lökäpple']       V   
Christ, J. L.  1797.  Handbuch über die Obstbaumzucht und Obstlehre.  2:e uppl [Malus domestica 'Svart Borstorfer']        
Eneroth, O.  1877.  Handbok i svensk pomologi. 1. Inledning till fruktträdens och trädfrukternas beskrifning med särskildt afseende på Sverige.  2:e uppl [Malus domestica 'Lökäpple']       T V   
Eneroth, O.  1896.  Handbok i svensk pomologi. Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. Del 2. Äpplen.  [Malus domestica 'Edler Winter-Borsdorfer']       T   
Fleischer, E.  1797.  Trädgårds-Bok.  2:e uppl [Malus domestica 'Svart Borstorfer']       V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1861.  Göteborgs Trädgårds-Förenings Pris-Courant Å Växter, Lökar och Dahlier m. m.  [Malus domestica 'Ädla Vinterborsdorffer']       V   
Hoffman, M. H. A. et al. (eds.)  2005.  List of Names of Woody Plants - International Standard ENA 2005-2010.  7:e uppl        T   
Hogg, R.  1859.  The Apple and its Varieties: being a history and description of the varieties of apples cultivated in the gardens and orchards of Great Britain.         
Jordbruksverket (eds.)  2018.  Odling - Utsäde och sorter - Frukt- och bärsorter - Sortlistor - Äpplen.        T   
Knoop, J.H.  1758.  Pomologia - dat is Beschryvingen en Afbeeldingen van de beste sorten van Appels en Peeren.         
Laurell, L.J.  1841.  Handbok i svenska trädgårds- och blomsterskötseln.  [Malus domestica 'Ädel Vinterborsdorfer']       V   
Lundström, A.  1831.  Handbok i trädgårds-skötseln. Del 1. Köks-trädgården och frukt-trädgården.  1:e uppl [Malus domestica 'Vinterborsdorffer']       V   
Lundström, A.  1834.  Förteckning öfver frukt-träd, park-träd, bär-buskar och rosen-buskar samt perenna och bienna blomster-växter hvilka finnas till salu hos A. Lundström, handels-trädgårdsmästare i Stockholm.        V   
Müller, D.  1848.  Trädgårdsskötsel. Del 1. Theoretisk-praktisk anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar.  1:e uppl [Malus domestica 'Edler Winter-Borsdorfer']       V   
Nilsson, A.  1986.  Våra äpplesorter - Deras historia, egenskaper och kännetecken.        T V   
Reimer, C  1928a.  Förteckning på Träd, så ägta, samt Buskar och Drifhusväxter, som finnas till försäljning vid Löberöds Sätesgård i Skåne. I "Proportionerna mellan .... II. Trädgårdsskötseln på 1800-talet samt de då under förökning varande sortimenten.".  [Malus domestica 'Vinterlökäpple']       V   
Reimer, C.  1928b.  Sortimentet i Alnarps trädskola år 1865. I "Proportionerna mellan .... II. Trädgårdsskötseln på 1800-talet samt de då under förökning varande sortimenten.". .        V   
Sickler, J. B.   1797.  Der Teutsche Obstgärtner - Siebenter Band.  [Malus domestica 'Svart Borstorfer']        
Stenberij, R.  1868.  Priskurant för hösten 1868 och våren 1969 ... hos Rudolf Stenberij.  [Malus domestica 'Lökäpple']       V   
Wallin, C. J.  1869.  Priskurant på Träd, Buskar och Blomsterväxter m. m. som försäljas från Upsala Läns Trädskola hösten 1869 och våren 1870.  [Malus domestica 'Lökäpple']       V   
Åhlén, J. A.  1903.  Bland Pomonas skatter. Öfver 450 i svensk odling förekommande fruktsorter.  [Malus domestica 'Edelborsdorf']       V