Sök växtnamn:       Endast släkte

Plantaginaceae

Art   ^ Skud-nr: 54296
Plantago media  L.    
rödkämpar

Betoning: media

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  prydnad ute
Utbredning:  Eurasien (Sverige)

Kopplade referenser [32]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    kämpar     A V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    hoary plantain      
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.    kämpegroblad      
Erhardt, W. et al.  2002.  Zander - Handwörterbuch der Pflanzennamen.  17:e uppl        T U   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    hoary plantain      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    mindre groobladh med ludne blad, Plantago media vel minor      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    kämpar, kämpegroblad, slåsskämpar      
Hammer, M.  1989.  Naturen som förebild.        A V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    soikkoratamo      
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    dunet vejbred      
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    rödkämpar      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    silfvergroblad      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    kämpegro      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl    kämpegroblad      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    ängsgroblad      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    slofsgroblad, slofskämpar     A V   
Lorentzon, K.  1996.  Våra trädgårdsväxter. Aktuella svenska och vetenskapliga namn.  2:e uppl        V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    hoary plantain      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    kämpar      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Naturvårdsverket (eds.)  2011.  Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Silikatgräsmarker. Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ .        E   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    kämpar, mellangroblad, slåsskämpar      
Palmberg, J.  1684.  Serta florea svecana eller swenske örtekrantz.    bred groblad, Plantago media      
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    kämpar, ludna groblad      
Samzelius, A.  1758.  Flora Nericiensis.    kampegräs      
Svensson, M.  1999.  Släpp ängen fri!        V   
Sällskapet Blomstervännerna (eds.)  2000.  Blomstervännernas frölista 2000-2001.        V   
Sällskapet Trädgårdsamatörerna  2008.  Frölista 2008.        V   
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Veg Tech (eds.)  2005.  Sortiment.        V