Sök växtnamn:       Endast släkte

Apiaceae

Art   ^ Skud-nr: 54150
Cicuta virosa  L.    
sprängört

Betoning: virosa

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  medicinalväxt ute (förr)
Utbredning:  Europa (Sverige), N Asien

+ Produktnamn
Kopplade referenser [28]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    sprängört     A V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    cowbane      
Erhardt, W. et al.  2002.  Zander - Handwörterbuch der Pflanzennamen.  17:e uppl        T U   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    cowbane      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Cicuta palustris vel aquatica, watn-odört, Virulenta aquatica      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    bolmrot, bunarot, neckarot, sprängört      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    myrkkykeiso      
Juel, H. O.  1927.  Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna.      cicuta   A V   
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    sprängört      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    sprängört      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    sprängört      
Kungliga Lantbrukstyrelsen (eds.)  1932.  Normalförteckning över svenska växtnamn utgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen.  2:e uppl    giftspräng      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    giftig sprängört      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    sprängört      
Linné, C. von  1753.  Species Plantarum.  1:e uppl    Cicuta, Cicuta aquatica, Cicuta umbellis folio oppositis petiolis marginaris obtusis, Sium erucae folio     V   
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    sprängört      
Linné, C., von  1749.  Materia medica.    Cicuta, Sium erucae folio   herba cicutae    
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    cowbane, water hemlock      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Moe, N.G.  1881.  Om alp-, skogs-, kärr- och vattenväxters odling i Kristiania Botaniska Trädgård.        O V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    sprängört      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    bunarot, näckrot, sprängrot, sprängört      
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    bunarot, odört, sprängört     V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    selsnepe      
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V   
Wittrock, V.B. & Juel, H.O.  1891.  Catalogus Plantarum perennum bienniumque in Horto Botanico Bergiano annis 1890 et 1891 sub dio cultarum.        V