Sök växtnamn:       Endast släkte

Apiaceae

Art   ^ Skud-nr: 54147
Laserpitium latifolium  L.    
spenört

Betoning: latifolium

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  medicinalväxt ute (förr)
Utbredning:  Europa (Sverige), Iran

+ Produktnamn
Kopplade referenser [30]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Berlin, N.J.  1849.  Den svenska farmakopeen översatt och kommenterad. En handbok i farmakologien för läkare och apotekare.      radix gentianae albae    
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.        A V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    broad-leaved sermountain      
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.        V   
Erhardt, W. et al.  2002.  Zander - Handwörterbuch der Pflanzennamen.  17:e uppl        T U   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    sermountain      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Cervaria, Elaphoboscum sylvestre, Gentiana alba, hwijt baggesöta, hwijt hiorteroot, S. Johannis root, Seseli aethiopicum herba, Seseli album      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    hjortrot, spenört, tapsan      
Fries, E.  1858.  Index seminum e messe anni 1857 ab Horto Upsaliensi oblatorum.        V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    karvasputki      
Juel, H. O.  1927.  Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna.      gentiana alba   A V   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    spenört      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    spenört      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    stor spenört      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    spenört     A V   
Liljeblad, S.  1798.  Utkast til en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta.  2:e uppl    laserpel      
Liljeblad, S.  1816.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.  3:e uppl    bredbladig laserpel      
Linné, C. von  1753.  Species Plantarum.  1:e uppl    Laserpitium foliolis cordatis inciso-serratis, Libanotis latifolia altera s. vulgatior, Libanotis latifolia major, Seseli aethiopicum herba     V   
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.      radix gentianae albae    
Linné, C., von  1749.  Materia medica.    Laserpitium foliolis cordatis incisis, Libanotis latifolia altera s. vulgatior   radix gentianae albae    
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    spenört      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    johannisrot, spenrot, spenört      
Sällskapet Trädgårdsamatörerna  2008.  Frölista 2008.        V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    kvitrot      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.        V   
Wittrock, V.B. & Juel, H.O.  1891.  Catalogus Plantarum perennum bienniumque in Horto Botanico Bergiano annis 1890 et 1891 sub dio cultarum.        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V