Sök växtnamn:       Endast släkte

Convolvulaceae

Art   ^ Skud-nr: 54128
Cuscuta epilinum  Weihe    
linsnärja

Betoning: epilinum

Synonymer och övriga botaniska namn
Cuscuta europaea ssp. epilinum  (Weihe) auct.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  klättrande ettårig ört, parasit
Användning:  specialsamlingar (allmogeåkrar), medicinalväxt förr
Utbredning:  Europa (Sverige förr) - SV Asien, N Afrika
Kommentar:  förr ogräs i linåkrar; rödlistad (nationellt utdöd, RE)

Kopplade referenser [23]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    flax dodder      
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    guult snäriegräs, höörsilke, Podagra lini      
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.    linsnärja      
Erhardt, W. et al.  2002.  Zander - Handwörterbuch der Pflanzennamen.  17:e uppl        T U   
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    guul snäriegräs, höörsilke, Podagra lini      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    dåska, hörsilke, linbinda, linsnarrefva, tobändel, tåbengräs      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    pellavanvieras      
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    hørsilke      
Juel, H. O.  1927.  Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna.        A V   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    linsnärja      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    linsnärja      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    linsnärja      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl [Cuscuta europaea ssp. epilinum]       V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    hörsnoksilke      
Moe, N.G.  1882.  Om alp-, skogs-, kärr- och vattenväxters odling i Kristiania Botaniska Trädgård [forts. från föregående årgång].        O V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    linsilke      
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    linbinda      
Palmberg, J.  1684.  Serta florea svecana eller swenske örtekrantz.    guul snäriegrääs, horsilke, lijnskorff, Podagra lini      
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    linskorf      
Svensson, R., Wigren-Svensson, M. & Ingelög, T.  1993.  Hotade åkerogräs. Biologi och bevarande i Allmogeåkrar.        V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    linsniketråd