Sök växtnamn:       Endast släkte

Rosaceae

Sort   ^ Skud-nr: 53465
Malus domestica 'Pariser Rambourreinette'      
Se Malus domestica kanadarenett ('Reinette de Canada')


Kommentar  som Pariser rambourrenett i Eneroth 1896 och Pariser-Rambour-Renett i Eneroth 1877. I Åhlén 1903 som Pariser Rambourrenett med synonymerna Weiberenett och Canadisk renett. Det kan ifrågasättas om Diels Pariser Rambourreinette från 1809 inte är detsamma som Reinette de Canada. Här har så gjorts

Kopplade referenser [7]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Dahl, C. G.  1929.  Pomologi. Beskrivningar över de viktigaste i Sverige odlade fruktsorterna. 1. Äpplen och päron.        T   
Eneroth, O.  1877.  Handbok i svensk pomologi. 1. Inledning till fruktträdens och trädfrukternas beskrifning med särskildt afseende på Sverige.  2:e uppl        V   
Eneroth, O.  1896.  Handbok i svensk pomologi. Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. Del 2. Äpplen.        T V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1866.  Göteborgs Trädgårds-Förenings Priskurant å Växter.        V   
Göteborgs Trädgårds-Förening (eds.)  1864.  Göteborgs Trädgårds-Förenings Pris-Courant Å Växter, Lökar och Dahlier m. m.        V   
Mathieu, C.  1889.  Nomenclator Pomologicus.        T   
Reimer, C.  1928b.  Sortimentet i Alnarps trädskola år 1865. I "Proportionerna mellan .... II. Trädgårdsskötseln på 1800-talet samt de då under förökning varande sortimenten.". .        V