Sök växtnamn:       Endast släkte

Orchidaceae

Art   ^ Skud-nr: 52832
Platanthera bifolia  (L.) Rich.    
nattviol

Betoning: bifolia

Synonymer och övriga botaniska namn
Orchis bifolia  L.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört, knölväxt
Användning:  prydnad ute
Utbredning:  Europa (Sverige) - Ö Sibirien och Mongoliet, NV Afrika
CITES:  B(II)
Kommentar:  fridlyst i hela landet; rödlistad (nära hotad, NT)

Kopplade referenser [25]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    lesser butterfly-orchid      
Efraimsson, R.  1978.  Snittblommor i färg.        A V   
Europeiska Unionens Råd (eds.)  2014.  Handel med vilda djur och växter - Bilagor till rådets förordning (EG) nr 338/97. Senast uppdaterad: Kommissionens förordning (EG) nr 1320/2014 av 1 december 2014.        A   
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    gökeört, knapört, olderdomens kraftroot, olderdomens sängietröst, Orchis, Orchis bifolia magna, räfloo, Satyrium bifolium magnum, Satyrium bulbosum, Solamen senum, ståndpers, ståndört, Testiculus canis vulpis, then stoore bredbladige ståndört      
Garms, H.  1972.  Naturboken. Växter och djur i Europa.    nattyxne, vanlig nattviol      
Hultén, E.  1971.  Atlas över växternas utbredning i Norden.  2:e uppl    nattviol      
Hylander, N.  1966.  Nordisk Kärlväxtflora II.    knapört      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    valkolehdokki      
Johnson, M.  1937.  Handbok över vildflor.        V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    hvit nattviol      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    nattfela      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.  [Orchis bifolia]   hvitorkis     A V   
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    nattviol, äkta nattviol      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.  [Orchis bifolia]       T   
Naturvårdsverket (eds.)  2011.  Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Silikatgräsmarker. Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ .        E   
Neovita Orkidéer  2007.  Trädgårdsorkidéer. Sortiment.        V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.  [Orchis bifolia]   nattfioler, ståndpers, yxnagräs     V   
Schoser, G.  1978.  Orkidéer. Ursprung, särdrag, användning, skötsel.        V   
Svensk författningssamling (eds.)  2007.  Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.        A   
Sällskapet Trädgårdsamatörerna  2006.  Frölista 2006.        V   
The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew (eds.)  2006-.  World Check List of Selected Plant Families.        T U   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V   
Zetas (eds.)  2004.  Zetas, finsmakarens trädgård. Plantskolekatalog.        V