Sök växtnamn:       Endast släkte

Poaceae

Art   ^ Skud-nr: 43106
Alopecurus myosuroides  Huds.    
renkavle


Synonymer och övriga botaniska namn
Alopecurus agrestis  L.   

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ettårig stråväxt
Användning:  specialsamlingar (allmogeåkrar)
Utbredning:  Europa, Medelhavsområdet - C Asien och N Indien

Kopplade referenser [18]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    black-grass      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    rikkapuntarpää      
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    agerrævehale      
Jordbruksverket  2001.  Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter.    renkavle      
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    renkavle      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.  [Alopecurus agrestis]   åkerkafle     V   
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.  [Alopecurus agrestis]   åkerkafle     V   
Kungliga Lantbrukstyrelsen (eds.)  1932.  Normalförteckning över svenska växtnamn utgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen.  2:e uppl    åkerkavle      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.  [Alopecurus agrestis]   åkerkafle     V   
Liljeblad, S.  1798.  Utkast til en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta.  2:e uppl [Alopecurus agrestis]   renkafle     V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl [Alopecurus agrestis]   renkafle     V   
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.  [Alopecurus agrestis]       T   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.  [Alopecurus agrestis]   renkafle     V   
Svensson, R., Wigren-Svensson, M. & Ingelög, T.  1993.  Hotade åkerogräs. Biologi och bevarande i Allmogeåkrar.        V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    åkerreverumpe      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.  [Alopecurus agrestis]       V   
USDA, ARS, National Genetic Resources Program (eds.)  2002-.  Germplasm Resources Information Network (GRIN) - GRIN Taxonomy for Plants.        T U