Sök växtnamn:       Endast släkte

Rosaceae

Sort   ^ Skud-nr: 37944
Malus domestica vit astrakan ('White Astrachan')      


Kommentar  som Hvit Astrakan i Eneroth 1877 och 1896, som Astrakan, hvit i Åhlen 1903. Som White Astracan i Lindley 1831. Tidigare namn finns (se t.ex. Lindley 1831). Som hvit astracan i förteckning från Grönsö 1796 (SPF 1902). Åhlén 1916 nämner ett ryskt namn: Nalivi Jabloki. Han tar skämtsamt upp namnet Bjälij Astrakanskoje och säger att så hade sorten hetat på ryska - om man i Ryssland någonsin använt ordet astrakan för äppelsorter (vilket man aldrig har).

Synonymer och övriga botaniska namn
Malus domestica 'Allmän Vit Astrakan'     
Malus domestica 'White Astrachan'      [Accepterat namn]
Malus domestica 'Vit sommarastrakan'     

Kopplade referenser [31]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Anonymus  1902.  Catalogue på Grönsö Frugt Sorter 1796.        V   
Arnman, P. A.  1897.  Ett besök hos Ros i Blomsterhult. Praktisk hjälpreda i och för plantering af fruktträd och urval af lämpliga och goda sorter.        V   
Bergianska trädgården  1937.  Priskurant från Bergianska trädgården.        V   
Blomberg, N. U.  1868.  Priskurant på Träd, Buskar, Blomsterväxter m. m. som försäljas af Svenska Trädgårdsföreningen Stockholm och Rosendal hösten 1868 och våren 1869.        V   
Blomqvist, L.  2005.  Äppel i norr - pomologisk handbok.        I V   
Blomqvist, L. (eds.)  2010.  Våra fruktsorter: äpplen, päron, plommon, körsbär.        I K V   
Christ, J. L.  1797.  Handbuch über die Obstbaumzucht und Obstlehre.  2:e uppl        T   
Christ, J. L.  1797.  Handbuch über die Obstbaumzucht und Obstlehre.  2:e uppl [Malus domestica 'White Astrachan']        
Dahl, C.   1928.  Ett bidrag till astrakanernas historik.        T   
Dahl, C. G.  1929.  Pomologi. Beskrivningar över de viktigaste i Sverige odlade fruktsorterna. 1. Äpplen och päron.  [Malus domestica 'White Astrachan']        
Dahl, C. G.  1943.  Pomologi Del I Äpplen.  2:e uppl        T V   
Dahl, C. G.  1943.  Pomologi Del I Äpplen.  2:e uppl [Malus domestica 'White Astrachan']       T   
Eneroth, O.  1877.  Handbok i svensk pomologi. 1. Inledning till fruktträdens och trädfrukternas beskrifning med särskildt afseende på Sverige.  2:e uppl        V   
Eneroth, O.  1896.  Handbok i svensk pomologi. Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. Del 2. Äpplen.        T V   
Eskilsson, R.  2002.  Äpple och päron - kärnfrukt i hemträdgården.        V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1908.  Göteborgs Trädgårdsförenings Prisuppgift å Frö och Växter m. m. 61sta Årgången 1909.        V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1936.  Göteborgs Trädgårdsförening Katalog 1936.        V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1861.  Göteborgs Trädgårds-Förenings Pris-Courant Å Växter, Lökar och Dahlier m. m.        V   
Hogg, R.  1859.  The Apple and its Varieties: being a history and description of the varieties of apples cultivated in the gardens and orchards of Great Britain.  [Malus domestica 'White Astrachan']       T   
Hogg, R.  1851.  British Pomology ... The Apple.  [Malus domestica 'White Astrachan']       T   
Husberg, N.  2016.  Gamla äppelsorter i Lappträsk med omnejd.        V   
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.        V   
Lindley, G.  1831.  A guide to the orchard and kitchen garden.  [Malus domestica 'White Astrachan']       T   
Lord, T. (eds.)  2002.  RHS Plant Finder 2002-2003.  16:e uppl [Malus domestica 'White Astrachan']       T   
Müller, D.  1888.  Trädgårdsskötsel. Del 2. Frukt- och köksväxtodling.  3:e uppl        V   
Reimer, C  1928a.  Förteckning på Träd, så ägta, samt Buskar och Drifhusväxter, som finnas till försäljning vid Löberöds Sätesgård i Skåne. I "Proportionerna mellan .... II. Trädgårdsskötseln på 1800-talet samt de då under förökning varande sortimenten.".  [Malus domestica 'Vit sommarastrakan']       V   
Reimer, C.  1928b.  Sortimentet i Alnarps trädskola år 1865. I "Proportionerna mellan .... II. Trädgårdsskötseln på 1800-talet samt de då under förökning varande sortimenten.". .        V   
Stenberij, R.  1868.  Priskurant för hösten 1868 och våren 1969 ... hos Rudolf Stenberij.        V   
Åhlén, J. A.  1903.  Bland Pomonas skatter. Öfver 450 i svensk odling förekommande fruktsorter.        V   
Åhlén, J. A.  1903.  Bland Pomonas skatter. Öfver 450 i svensk odling förekommande fruktsorter.  [Malus domestica 'Allmän Vit Astrakan']       V   
Åhlén, J. A.  1916.  Halvtannat dussin mer eller mindre bemärkta ryssar i svensk kultur.