Sök växtnamn:       Endast släkte

Polygonaceae

Art   ^ Skud-nr: 37075
Rumex crispus  L.    
krusskräppa

Betoning: crispus

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  medicinalväxt ute, färgväxt (textil)
Utbredning:  Europa (Sverige) - C Asien, N Afrika
Kommentar:  ogräs

Kopplade referenser [32]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Bolin, P.  1933.  Åkerogräsen och deras bekämpande.        I V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    curled dock      
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.    krussyra      
Equiterapi.com  2005.  Sortiment.        V   
EU (eds.)  2015.  Novel Food catalogue.        A V   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    curled dock      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    kruus gulskreppo, Lapathum acutum crispum      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    krussyra      
Fries, E.  1853.  Delectus seminum Horti Upsaliensis 1852.        V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    poimuhierakka      
Ighe, I. & Åberg, E.  1962.  Ogräs på åkern.        I V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    kruset skræppe      
Jonsell, B. (eds.)  2000.  Flora Nordica 1.        U   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    krusskräppa      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    krussyra      
Lid, J. & Lid, D.T.  2005.  Norsk flora.  7:e uppl    krushøymole      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    krusskräppa      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    svinsyra     A V   
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    skräppa      
Lundgren, A.-G.  1983.  Färg ur naturen. Färgning av ullgarn med växter, lavar och svampar.        A V   
Läkemedelsverket  2003-.  Godkännandelista (naturläkemedel).        A P V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's Plant-Book. A Portable Dictionary of Plants, their Classification and Uses.  3:e uppl    yellow dock      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        A V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    krusskräppa      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Phillips, R. & Foy, N.  1990.  Herbs.    curled dock      
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    krushøymole      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V   
Vestlund, L.  1999.  Örter för livet. Örter för kropp och själ.  2:e uppl        A V   
von Hofsten, G.  1955.  Trädgårdens ogräs.    krussyra, skräppa, storfröig syra     V   
Örtspecialisten (eds.)  2016.  Hälsopreparat.        V