Sök växtnamn:       Endast släkte

Viburnaceae

Art   ^ Skud-nr: 3588
Sambucus ebulus  L.    
sommarfläder

Betoning: ebulus

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  prydnad ute, medicinalväxt förr, frukt import
Utbredning:  Madeira, NV Afrika, Europa - Turkmenistan

+ Produktnamn
Kopplade referenser [32]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    sommarfläder, sommarhyll      
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    sommarhyll     A V   
Europeiska unionen (eds.)  2014.  Kommissionens förordning (EU) nr 752/2014 av den 24 juni 2014 om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005. Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung som avses i artikel 2.1 och som gränsvärden ska tillämpas på.      sommarfläderbär   A V   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    dwarf elder      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    attigh, Chamaeacte, Ebulus, lille flärr, Sambucus humilis, sommerhyld      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    danskablod, mannablod, sommarhyll, ättiksbär      
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    blodhyll      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    sommarhyll      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl    sommarhyll     V   
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1935.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer och ormbunksväxter.  22:e uppl    sommarhyll     V   
Laurell, F.  1891.  Förteckning öfver viktigare i Sverige på fritt land odlade träd och buskar, med svenska namn enligt den binära nomenklaturen.    sommarhyll      
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.    sommarhyll     V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    sommarhyll      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    sommarhyll     A V   
Linné, C. von  1731.  Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.    Ebulus, Sambucus humilis s. Ebulus     V   
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    mannablod, sommarhyll      
Linné, C. von  1766.  Purgantia indigena.      radix ebuli   A P V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's Plant-Book. A Portable Dictionary of Plants, their Classification and Uses.  3:e uppl    danewort, dwarf elder      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    sommarhyll      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.        A K V   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    mannablod, sommarhyll     A   
Rudbeck, O.  1666.  Hortus upsaliensis academiae ex auctoritate S.R.M.tis primum instructus, anno 1657.    Ebulus     V   
Rudbeck, O.  1689-.  Blomboken, vol. 2-12.    Sambucus humilis s. Ebulus     V   
Räty, E. & Alanko, P.  2004.  Viljelykasvien nimistö (Kulturväxternas namn).    ruohoselja      
Svensson, P.  1893.  Flora över Sveriges kulturväxter.    sommarhyll     V   
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
USDA, ARS, National Genetic Resources Program (eds.)  2002-.  Germplasm Resources Information Network (GRIN) - GRIN Taxonomy for Plants.        T U   
Zetterstedt, J. W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V