Sök växtnamn:       Endast släkte

Salicaceae

Art   ^ Skud-nr: 3556
Salix pentandra  L.    
jolster

Betoning: pentandra

Synonymer och övriga botaniska namn
Salix laurifolia  Wesm.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  träd
Användning:  prydnad ute, virke, flätverk och medicinalväxt
Utbredning:  Europa (Sverige) - C Sibirien

+ Produktnamn
Kopplade referenser [33]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    jolster      
Berlin, N.J.  1849.  Den svenska farmakopeen översatt och kommenterad. En handbok i farmakologien för läkare och apotekare.    jolster   cortex salicis laureae   A V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    bay willow      
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.    jolsterpil      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    bay willow      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    hielster, Salix amerina flava vitellina      
Fries, E.  1864.  De i Sverige växande Pilarterna och deras vigt i Landthushållningen.    jolster     A V   
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    halster, hilster, hjelster, ilster, jolster, jolsterpil, juster, vekare, vilster      
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.  [Salix laurifolia]       V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.        V   
Hultén, E.  1971.  Atlas över växternas utbredning i Norden.  2:e uppl    jolsterpil      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    halava      
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    femhannet pil      
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Juneby, H. B.  1999.  Fytomedicin - en fickhandbok om medicinalväxter.        A P V   
Keinänen, E. & V. Tahvanainen  1997.  Nordens ädla lövträd.        A   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    glattpil, jolster      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    jolster, jolsterpil      
Laurell, F.  1891.  Förteckning öfver viktigare i Sverige på fritt land odlade träd och buskar, med svenska namn enligt den binära nomenklaturen.    jolsterpil      
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.    jolster     V   
Lid, J. & Lid, D.T.  2005.  Norsk flora.  7:e uppl    istervier      
Lilja, N.  1842-43.  Handbok i de odlade vexternas flora och deras kultur. Häfte 1-2.        V   
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    jolsterpihl     A V   
Läkemedelsverket  2003-.  Godkännandelista (naturläkemedel).        A P V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    jolster      
Palmberg, J.  1684.  Serta florea svecana eller swenske örtekrantz.    hälster, Salix amerina flava vitellina      
Redalen, G. (eds.)  2005.  Hageselskapets sortsliste.    istervier      
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    halster, hilster, jolster, juster, jälster, wekar, wilster     A V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    istervier      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Tunon, H. & al. (eds.)  2005.  Människan och floran. Etnobiologi i Sverige 2.        A K V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V