Sök växtnamn:       Endast släkte

Grossulariaceae

Art   ^ Skud-nr: 3142
Ribes uva-crispa  L.    
krusbär

Betoning: uva-crispa

Kommentar  För sorter se Grossularia-Gruppen

Synonymer och övriga botaniska namn
Grossularia reclinata  (L.) Mill.   
Grossularia uva-crispa  (L.) Mill.   
Ribes grossularia  L.   
Ribes pubescens  (W.D.J.Koch) Opiz   
Ribes reclinatum  L.    [Inkluderad]

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  buske
Användning:  frukt ute
Utbredning:  NV Afrika, V, C, S Europa - N Iran, Kaukasus
Kommentar:  potentiellt invasiv främmande art (Tyler & al. 2015)

Kopplade referenser [45]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.  [Grossularia reclinataRibes pubescens]   krusbär, stickelbär     V   
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    krusbär     A V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    gooseberry      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    gooseberry      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Grossularia spinosa, kruusbär, kryselbär, stickelbär, Uva crispa, Uva spina      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    krusbärsbuske, stickelbärsbuske      
GBIF (eds.)  2007-.  GBIF - Global Biodiversity System Facility.  [Ribes pubescens]       T   
Gertz, O.  1946.  Hortus Farhultensis. En prästgårdsträdgård från början av 1800-talet.    stickelbärsbuske     V   
Gertz, O.  1946.  Hortus Farhultensis. En prästgårdsträdgård från början av 1800-talet.  [Ribes reclinatum]       V   
Gyllenstierna, N.C.  1851.  Förteckning på de Phanerogama växter, Ormbunkar och Mossor, hvilka blifvit iakttagne på och omkring Kullaberg i nordvestra Skåne - Allmännare odlade eller förvildade växter.  [Ribes grossulariaRibes reclinatum]       V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    karviainen      
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    stikkelsbær      
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.  [Ribes grossulariaRibes reclinatum]       V   
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Kew Science (eds.)  2017-.  Plants of the World online.        T U   
Kew Science (eds.)  2017-.  Plants of the World online.  [Grossularia reclinata]       T   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.  [Ribes grossularia]   krusbär     V   
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    krusbär, vanligt krusbär      
Laurell, F.  1891.  Förteckning öfver viktigare i Sverige på fritt land odlade träd och buskar, med svenska namn enligt den binära nomenklaturen.    krusbär      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.  [Grossularia uva-crispa]   äkta stickelbärsbuske     V   
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    krusbärsbuske, röd stickelbärsbuske, stickelbärsbuske      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.         
Linné, C. von  1731.  Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.    Grossularia majori fructu, Grossularia recta fructu hirsuto, Grossularia spinosa sativa, Grossularia spinosa sativa altera foliis latioribus     V   
Linné, C. von  1748.  Hortus upsaliensis.    Grossularia fructu maximo hispido margaritarum fere colore, Grossularia fructu obscure purpurascente, Grossularia spinosa sativa altera foliis latioribus, ludne-krusbär, Ribes ramis aculeatis racemis erectis baccis hirsutis, Ribes ramis subaculeatis reclinatis, röda stickelbär     V   
Linné, C. von  1755.  Flora Svecica.  2:e uppl    Grossularia simplici acino vel spinosa sylvestris, Uva crispa      
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    stickelbär      
Linné, C. von  1745.  Hortus upsaliensis.    krusbär      
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    feaberry, gooseberry      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl [Ribes grossularia]   krusbär, stickelbär     V   
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.  [Ribes grossularia]       T   
Osbeck, P.  1788.  Utkast til Flora Hallandica.    stickelbär     V   
Palmberg, J.  1684.  Serta florea svecana eller swenske örtekrantz.    Grossularia simplici acino vel spinosa sylvestris, kruusbär, kryselbär, stickelbär, Uva crispa, Uva spina      
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    krusbär, stickelbär     A V   
Richter, H.E.  1835.  Codex botanicus Linnaeus.    Grossularia fructu maximo hispido margaritarum fere colore, Grossularia spinosa sativa altera foliis latioribus, Ribes ramis aculeatis racemis erectis baccis hirsutis, Ribes ramis subaculeatis reclinatis     V   
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    Grossularia, krusbär, stickelbär, Uva crispa      
Svensson, P.  1893.  Flora över Sveriges kulturväxter.  [Ribes grossularia]   krusbär, krusbärsbuske, stickelbär     V   
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.  [Ribes grossulariaRibes reclinatum]       V   
Tyler, T. & al.  2015.  Invasive plant species in the Swedish flora: developing criteria and definitions, and assessing the invasiveness of individual taxa (+ Supplementary material Appendix 1).        E   
USDA, ARS, National Genetic Resources Program (eds.)  2002-.  Germplasm Resources Information Network (GRIN) - GRIN Taxonomy for Plants.  [Ribes reclinatum]       T   
Vide, S.-B.  1982.  Rabbor och källarehals. Vad man kallade växterna i de gamla trädgårdarna.    stickelbär, stickensbär      
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.  [Ribes grossularia]   krusbärsbuske, stickelbärsbuske     V