Sök växtnamn:       Endast släkte

Campanulaceae

Art   ^ Skud-nr: 31295
Campanula cervicaria  L.    
skogsklocka

Betoning: cervicaria

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  tvåårig ört
Användning:  prydnad ute
Utbredning:  Europa (Sverige), Sibirien
Kommentar:  fridlyst i Jämtlands och Västra Götalands län; rödlistad (nära hotad, NT)

Kopplade referenser [23]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Althea  2005.  Frölistan 2005.        V   
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
BlueSage  2004.  Växtlista.        V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    hirvenkello      
Impecta Handels  1999.  Frökatalog 1999.        V   
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E   
Johnson, M.  1937.  Handbok över vildflor.        V   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    skogsklocka      
Kedenius, L.  2004.  Mindre gräsliga ogräs.        I V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    borstklocka      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    vargklocka      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    skogsklocka      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Moe, N.G.  1882.  Om alp-, skogs-, kärr- och vattenväxters odling i Kristiania Botaniska Trädgård [forts. från föregående årgång].        O V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    skogsklocka      
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    huvudklocka      
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    skogsklockor     V   
Samzelius, A.  1758.  Flora Nericiensis.    älfklocka      
Svensk författningssamling (eds.)  2007.  Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.        A   
Sällskapet Trädgårdsamatörerna  2008.  Frölista 2008.        V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    stavklokke      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Veg Tech (eds.)  2005.  Sortiment.        V