Sök växtnamn:       Endast släkte

Apiaceae

Art   ^ Skud-nr: 31071
Sanicula europaea  L.    
sårläka

Betoning: europaea

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  prydnad och medicinalväxt ute
Utbredning:  Europa (Sverige) - V Sibirien och N Iran, Altaj, NV Afrika

+ Produktnamn
Kopplade referenser [37]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.        A V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    sanicle      
Dassanayake, M. D. et al.  1973-.  A revised Handbook to the Flora of Ceylon.        U   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    sanicle      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Consolida quinquefolia, Diapensia, Ferraria major, lille såårläkia, sanickelört, Sanicula      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    sårläka      
Hammer, M.  1989.  Naturen som förebild.        A V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    haavayrtti      
Impecta Handels  1999.  Frökatalog 1999.        V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    almindelig sanikel      
Juel, H. O.  1927.  Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna.        K   
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    sårläka      
Komarov, V. L. (eds.)  1963-.  Flora of the USSR. English ed.        U   
Lebrun, J.-P. & Stork, A. L.  1991-1997.  Ènumeration des Plantes à Fleurs d'Afrique Tropicale.        U   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    hvit sårläka      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    läkört     A V   
Liljeblad, S.  1798.  Utkast til en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta.  2:e uppl    sanikel      
Liljeblad, S.  1816.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.  3:e uppl    europeisk sanikel      
Linné, C. von  1753.  Species Plantarum.  1:e uppl    Sanicula, Sanicula flosculis omnibus sessilibus, Sanicula foliis radicalibus simplicibus flosculis omnibus sessilibus, Sanicula officinarum     V   
Linné, C., von  1749.  Materia medica.    Sanicula foliis radicalibus simplicibus flosculis omnibus sessilibus, Sanicula officinarum   herba sanicula    
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    wood sanicle      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        A V   
Moe, N.G.  1881.  Om alp-, skogs-, kärr- och vattenväxters odling i Kristiania Botaniska Trädgård.        O V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    sårläka      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.        A K V   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    sårläka     A   
Pottier-Alapetite, G.  1979-1981.  Flore de la Tunisie.        U   
Rechinger, K. H. (eds.)  1963-.  Flora Iranica.        U   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    sårläka      
Rudbeck, O.  1666.  Hortus upsaliensis academiae ex auctoritate S.R.M.tis primum instructus, anno 1657.    Sanicula mas      
Rudbeck, O.  1689-.  Blomboken, vol. 2-12.    Sanicula officinarum      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.    sårläka     V   
Wittrock, V.B. & Juel, H.O.  1891.  Catalogus Plantarum perennum bienniumque in Horto Botanico Bergiano annis 1890 et 1891 sub dio cultarum.        V