Sök växtnamn:       Endast släkte

Rosaceae

Art   ^ Skud-nr: 31043
Agrimonia eupatoria  L.    
småborre

Betoning: eupatoria

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  medicinalväxt ute m m
Utbredning:  Madeira, Kanarieöarna, NV Afrika, Europa (Sverige) - SV Asien

+ Produktnamn
Kopplade referenser [42]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    småborrar     A V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    agrimony      
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    Agrimonia, Eupatorium, lefwergräs, lefwerört, ådermönia, åkermönia      
Council of Europe (eds.)  1981.  Flavouring substances and natural sources of flavourings.  3:e uppl        A   
Equiterapi.com  2005.  Sortiment.        A V   
Europeiska unionen (eds.)  2014.  Kommissionens förordning (EU) nr 752/2014 av den 24 juni 2014 om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005. Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung som avses i artikel 2.1 och som gränsvärden ska tillämpas på.        A V   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    agrimony      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Agrimonia, Eupatorium, lefwerört, ådermönia, åkermönia      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    kattrumpa, småborre, åkermönja      
Fries, T.M.  1904.  Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.    agermonia, agermonja, agermönia, agermönja      
Garms, H.  1972.  Naturboken. Växter och djur i Europa.    vanlig småborre      
Griffiths, M.  1994.  Index of Garden Plants.    agrimony      
Hjelmqvist, H.  1991.  Några trädgårdsväxter från Lunds medeltid.      hepaticola, sarcocola    
Hälsokostrådet  1992.  Naturmedel 1992.        A   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    maarianverijuuri      
Impecta Handels  1999.  Frökatalog 1999.        V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    almindelig agermåne      
Juel, H. O.  1927.  Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna.        K   
Juneby, H. B.  1999.  Fytomedicin - en fickhandbok om medicinalväxter.        A V   
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    småborre      
Larsson, I.  2009.  Millefolium, rölika och näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition.    agermönja, Agrimonia, akergres, akergräs      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    åkermönja     A V   
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    vanlig småborre      
Lorentzon, K.  1996.  Våra trädgårdsväxter. Aktuella svenska och vetenskapliga namn.  2:e uppl        V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    common agrimony      
Mr Gardener  2000.  Frökatalog.        V   
Müller, D.  1858.  Trädgårdsskötsel. Del 1. Trädgårdskonst. Anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar.  2:e uppl    småborrar     V   
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.        A K V   
Palmberg, J.  1684.  Serta florea svecana eller swenske örtekrantz.    Agrimonia, Eupatorium, ådermönia, åkermönia      
Pirkum Fröhandel  2005.  Sortiment.        V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    småborrar, åkermönja     A V   
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    Agrimonia, småborrar, åkermönja      
Stace, C. A.  1997.  New Flora of the British Isles.  2:e uppl    agrimony      
Sällskapet Trädgårdsamatörerna  1994.  Frölista 1994.        V   
Sällskapet Trädgårdsamatörerna  2005.  Frölista 2005.        V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    vanlig åkermåne      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V   
Veg Tech (eds.)  2005.  Sortiment.        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V