Sök växtnamn:       Endast släkte

Rosaceae

Sort   ^ Skud-nr: 30755
Malus domestica 'Pigeon'      


Kommentar  Vi anammar det äldsta etablerade namnet Pigeon (Knoop 1758) i tron att detta är samma sort som Diels Königliche Täubling (Diel 1800), Jahn, Lucas & Oberdiecks Roter Wintertaubenapfel och Åhléns Röd Pigeon, men inte danskarnas Ildrød Pigeon (Eldrött Duväpple). Denna är, i likhet med flera andra danska pigeoner, enligt uppgift en kärnsådd av Pigeon som uppstått i Danmark.

Synonymer och övriga botaniska namn
Malus domestica 'Pigeon Rouge'     
Malus domestica 'Pigeon Rouge d'Hiver'     
Malus domestica 'Röd Pigeon'     
Malus domestica 'Rött Duväpple'     
Malus domestica 'Rött Vinterduväpple'     

Kopplade referenser [23]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.        V   
Arnman, P. A.  1897.  Ett besök hos Ros i Blomsterhult. Praktisk hjälpreda i och för plantering af fruktträd och urval af lämpliga och goda sorter.  [Malus domestica 'Rött Duväpple']       V   
Balsgård, SLU (eds.)  u.å..  Gamla äpplesortimentet Kvarter L, rad 11-26.        V   
Diel, A. F. A.  1800.  Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Drittes heft, Aepfel.         
Diel, A. F. A.  1800.  Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Drittes heft, Aepfel.  [Malus domestica 'Pigeon Rouge d'Hiver']        
Eneroth, O.  1877.  Handbok i svensk pomologi. 1. Inledning till fruktträdens och trädfrukternas beskrifning med särskildt afseende på Sverige.  2:e uppl [Malus domestica 'Rött Duväpple']       V   
Eneroth, O.  1896.  Handbok i svensk pomologi. Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. Del 2. Äpplen.  [Malus domestica 'Rött Vinterduväpple']       T V   
Fleischer, E.  1797.  Trädgårds-Bok.  2:e uppl [Malus domestica 'Pigeon Rouge']       V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1908.  Göteborgs Trädgårdsförenings Prisuppgift å Frö och Växter m. m. 61sta Årgången 1909.  [Malus domestica 'Röd Pigeon']       V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1861.  Göteborgs Trädgårds-Förenings Pris-Courant Å Växter, Lökar och Dahlier m. m.  [Malus domestica 'Pigeon Rouge']       V   
Hoffman, M. H. A. et al. (eds.)  2005.  List of Names of Woody Plants - International Standard ENA 2005-2010.  7:e uppl        T   
Jahn, F., Lucas, C. & Oberdieck, J. G. C.  1865.  Illustriertes Handbuch der Kernobstsorten. Vierter Band. Aepfel.         
Jahn, F., Lucas, C. & Oberdieck, J. G. C.  1865.  Illustriertes Handbuch der Kernobstsorten. Vierter Band. Aepfel.  [Malus domestica 'Rött Vinterduväpple']        
Knoop, J.H.  1758.  Pomologia - dat is Beschryvingen en Afbeeldingen van de beste sorten van Appels en Peeren.        T   
Laurell, L.J.  1841.  Handbok i svenska trädgårds- och blomsterskötseln.  [Malus domestica 'Rött Duväpple']       V   
Lundström, A.  1831.  Handbok i trädgårds-skötseln. Del 1. Köks-trädgården och frukt-trädgården.  1:e uppl [Malus domestica 'Pigeon Rouge']       V   
Lundström, A.  1834.  Förteckning öfver frukt-träd, park-träd, bär-buskar och rosen-buskar samt perenna och bienna blomster-växter hvilka finnas till salu hos A. Lundström, handels-trädgårdsmästare i Stockholm.  [Malus domestica 'Pigeon Rouge']       V   
Müller, D.  1848.  Trädgårdsskötsel. Del 1. Theoretisk-praktisk anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar.  1:e uppl [Malus domestica 'Pigeon Rouge d'Hiver']       V   
Reimer, C.  1928b.  Sortimentet i Alnarps trädskola år 1865. I "Proportionerna mellan .... II. Trädgårdsskötseln på 1800-talet samt de då under förökning varande sortimenten.". .  [Malus domestica 'Rött Duväpple']       V   
Sonesson, N.  1930.  Handbok för trädgårdsodlare.  2:e uppl [Malus domestica 'Rött Vinterduväpple']       V   
Stenberij, R.  1868.  Priskurant för hösten 1868 och våren 1969 ... hos Rudolf Stenberij.  [Malus domestica 'Rött Duväpple']       V   
Wallin, C. J.  1869.  Priskurant på Träd, Buskar och Blomsterväxter m. m. som försäljas från Upsala Läns Trädskola hösten 1869 och våren 1870.  [Malus domestica 'Rött Duväpple']       V   
Åhlén, J. A.  1903.  Bland Pomonas skatter. Öfver 450 i svensk odling förekommande fruktsorter.  [Malus domestica 'Röd Pigeon']       V