Sök växtnamn:       Endast släkte

Rosaceae

Sort   ^ Skud-nr: 30692
Malus domestica 'Ölands Kungsäpple'      


Kommentar  tidigare ofta förväxlad med den snarlika Scarlet Pearmain

Synonymer och övriga botaniska namn
Malus domestica 'Skarlakansparmän'  Eneroth 1877 non Diel 1809   

Kopplade referenser [18]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B.  2018.  Fruktsorter i Ingvar Grens klonarkiv i Ausås, NV Skåne.        V   
Balsgård, SLU (eds.)  2003.  Balsgårds nya Äpplegenbank. Hösten 2003. Fält BF. Planterat hösten 2003-2007.        V   
Balsgård, SLU (eds.)  u.å..  Gamla äpplesortimentet Kvarter L, rad 11-26.        V   
Bergianska trädgården  1937.  Priskurant från Bergianska trädgården.        V   
Blomberg, N. U.  1868.  Priskurant på Träd, Buskar, Blomsterväxter m. m. som försäljas af Svenska Trädgårdsföreningen Stockholm och Rosendal hösten 1868 och våren 1869.  [Malus domestica 'Skarlakansparmän']       V   
B'Ströö Träd & Buskar (eds.)  2015.  Sortiment.        V   
Dahl, C. G.  1943.  Pomologi Del I Äpplen.  2:e uppl        T V   
Eneroth, O.  1877.  Handbok i svensk pomologi. 1. Inledning till fruktträdens och trädfrukternas beskrifning med särskildt afseende på Sverige.  2:e uppl [Malus domestica 'Skarlakansparmän']       V   
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1908.  Göteborgs Trädgårdsförenings Prisuppgift å Frö och Växter m. m. 61sta Årgången 1909.  [Malus domestica 'Skarlakansparmän']       V   
Müller, D.  1888.  Trädgårdsskötsel. Del 2. Frukt- och köksväxtodling.  3:e uppl        V   
Nilsson, A.  1986.  Våra äpplesorter - Deras historia, egenskaper och kännetecken.        T V   
Reimer, C.  1928b.  Sortimentet i Alnarps trädskola år 1865. I "Proportionerna mellan .... II. Trädgårdsskötseln på 1800-talet samt de då under förökning varande sortimenten.". .        V   
Sonesson, N.  1930.  Handbok för trädgårdsodlare.  2:e uppl        V   
Stenberij, R.  1868.  Priskurant för hösten 1868 och våren 1969 ... hos Rudolf Stenberij.        V   
Wallin, C. J.  1869.  Priskurant på Träd, Buskar och Blomsterväxter m. m. som försäljas från Upsala Läns Trädskola hösten 1869 och våren 1870.        V   
Wallin, C. J.  1869.  Priskurant på Träd, Buskar och Blomsterväxter m. m. som försäljas från Upsala Läns Trädskola hösten 1869 och våren 1870.  [Malus domestica 'Skarlakansparmän']       V   
Åhlén, J. A.  1903.  Bland Pomonas skatter. Öfver 450 i svensk odling förekommande fruktsorter.        T V