Sök växtnamn:       Endast släkte

Rosaceae

Sort   ^ Skud-nr: 30664
Malus domestica ribston ('Ribston Pippin')      


Kommentar  nu "adopterat" namn i Sveriges nationella lista (Jordbruksverket 2018). Står i konflikt med flera andra länders "adopterade" (legala) namn. Äldsta etablerade namn är 'Ribston Pippin' (Forsyth 1818). I SKUD tillsvidare som handelsbeteckning (se vidare ICNCP Art. 13.2, Note 2)

Synonymer och övriga botaniska namn
Malus domestica 'Ribston Pepping'     
Malus domestica 'Ribston Pippin'      [Accepterat namn]
Malus domestica 'Ribston Renett'     

Kopplade referenser [26]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B.  2018.  Fruktsorter i Ingvar Grens klonarkiv i Ausås, NV Skåne.        V   
Arnman, P. A.  1897.  Ett besök hos Ros i Blomsterhult. Praktisk hjälpreda i och för plantering af fruktträd och urval af lämpliga och goda sorter.        V   
Arnman, P. A.  1897.  Ett besök hos Ros i Blomsterhult. Praktisk hjälpreda i och för plantering af fruktträd och urval af lämpliga och goda sorter.  [Malus domestica 'Ribston Renett'Malus domestica 'Ribston Renett']       V   
Balsgård, SLU (eds.)  2003.  Balsgårds nya Äpplegenbank. Hösten 2003. Fält BF. Planterat hösten 2003-2007.        V   
Balsgård, SLU (eds.)  u.å..  Gamla äpplesortimentet Kvarter L, rad 11-26.        V   
Bergianska trädgården  1937.  Priskurant från Bergianska trädgården.        V   
Blomberg, N. U.  1868.  Priskurant på Träd, Buskar, Blomsterväxter m. m. som försäljas af Svenska Trädgårdsföreningen Stockholm och Rosendal hösten 1868 och våren 1869.        V   
Dahl, C. G.  1929.  Pomologi. Beskrivningar över de viktigaste i Sverige odlade fruktsorterna. 1. Äpplen och päron.  [Malus domestica 'Ribston Pippin']       V   
Eneroth, O.  1877.  Handbok i svensk pomologi. 1. Inledning till fruktträdens och trädfrukternas beskrifning med särskildt afseende på Sverige.  2:e uppl        T V   
Eneroth, O.  1896.  Handbok i svensk pomologi. Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. Del 2. Äpplen.        V   
Eskilsson, R.  2002.  Äpple och päron - kärnfrukt i hemträdgården.        V   
Forsyth, W.  1818.  A treatise of the management and culture of fruit-trees.  6:e uppl [Malus domestica 'Ribston Pippin']       T   
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1908.  Göteborgs Trädgårdsförenings Prisuppgift å Frö och Växter m. m. 61sta Årgången 1909.        V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1936.  Göteborgs Trädgårdsförening Katalog 1936.        V   
Hoffman, M. H. A. et al. (eds.)  2005.  List of Names of Woody Plants - International Standard ENA 2005-2010.  7:e uppl [Malus domestica 'Ribston Pippin']       T   
Jordbruksverket (eds.)  2018.  Odling - Utsäde och sorter - Frukt- och bärsorter - Sortlistor - Äpplen.        T   
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.        V   
Lindley, G.  1831.  A guide to the orchard and kitchen garden.  [Malus domestica 'Ribston Pippin']        
Müller, D.  1861.  Trädgårdsskötsel. Del 2. Frukt- och köksträdgården.  2:e uppl [Malus domestica 'Ribston Pepping']       V   
Müller, D.  1888.  Trädgårdsskötsel. Del 2. Frukt- och köksväxtodling.  3:e uppl        V   
Nilsson, A.  1986.  Våra äpplesorter - Deras historia, egenskaper och kännetecken.        V   
Splendor Plant (eds.)  2018.  Växter med prakt och livskraft.  [Malus domestica 'Ribston Pippin']       V   
Stenberij, R.  1868.  Priskurant för hösten 1868 och våren 1969 ... hos Rudolf Stenberij.  [Malus domestica 'Ribston Pepping']       V   
Wallin, C. J.  1869.  Priskurant på Träd, Buskar och Blomsterväxter m. m. som försäljas från Upsala Läns Trädskola hösten 1869 och våren 1870.        V   
Åhlén, J. A.  1903.  Bland Pomonas skatter. Öfver 450 i svensk odling förekommande fruktsorter.        V