Sök växtnamn:       Endast släkte

Rosaceae

Sort   ^ Skud-nr: 30655
Malus domestica 'Oranie'      


Kommentar  Sortens ursprung ännu oklart. Kan möjligen vara detsamma som Oranje-Appel (Knoop 1758), med synonymen Engelsche Oranje-Appel

Synonymer och övriga botaniska namn
Malus domestica 'Nejdels Astrakan'     
Malus domestica 'Oranieäpple'     
Malus domestica 'Södermanlands Oranieäpple'     

Kopplade referenser [26]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B.  2018.  Fruktsorter i Ingvar Grens klonarkiv i Ausås, NV Skåne.        V   
Arnman, P. A.  1897.  Ett besök hos Ros i Blomsterhult. Praktisk hjälpreda i och för plantering af fruktträd och urval af lämpliga och goda sorter.  [Malus domestica 'Nejdels Astrakan'Malus domestica 'Oranieäpple']       V   
Balsgård, SLU (eds.)  2003.  Balsgårds nya Äpplegenbank. Hösten 2003. Fält BF. Planterat hösten 2003-2007.        V   
Balsgård, SLU (eds.)  u.å..  Gamla äpplesortimentet Kvarter L, rad 11-26.        V   
Bergianska trädgården  1937.  Priskurant från Bergianska trädgården.        V   
Blomberg, N. U.  1868.  Priskurant på Träd, Buskar, Blomsterväxter m. m. som försäljas af Svenska Trädgårdsföreningen Stockholm och Rosendal hösten 1868 och våren 1869.  [Malus domestica 'Oranieäpple']       V   
Blomqvist, L. (eds.)  2010.  Våra fruktsorter: äpplen, päron, plommon, körsbär.        I V   
Dahl, C. G.  1929.  Pomologi. Beskrivningar över de viktigaste i Sverige odlade fruktsorterna. 1. Äpplen och päron.        T   
Ekeland, K. & Svensson, R. (eds.)  1996.  Äldre tiders odling - trädgårdsväxter, gamla grödor och ogräs.        K V   
Eneroth, O.  1877.  Handbok i svensk pomologi. 1. Inledning till fruktträdens och trädfrukternas beskrifning med särskildt afseende på Sverige.  2:e uppl [Malus domestica 'Oranieäpple']       T   
Eneroth, O.  1896.  Handbok i svensk pomologi. Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. Del 2. Äpplen.  [Malus domestica 'Oranieäpple'Malus domestica 'Södermanlands Oranieäpple']        
Eneroth, O.  1896.  Handbok i svensk pomologi. Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. Del 2. Äpplen.  [Malus domestica 'Oranieäpple'Malus domestica 'Södermanlands Oranieäpple']       V   
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1908.  Göteborgs Trädgårdsförenings Prisuppgift å Frö och Växter m. m. 61sta Årgången 1909.        V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1936.  Göteborgs Trädgårdsförening Katalog 1936.        V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.        V   
Jordbruksverket (eds.)  2018.  Odling - Utsäde och sorter - Frukt- och bärsorter - Sortlistor - Äpplen.        T   
Knoop, J.H.  1758.  Pomologia - dat is Beschryvingen en Afbeeldingen van de beste sorten van Appels en Peeren.        V   
Landgren, L.  1910.  Vår trädgård.  1:e uppl        V   
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.        V   
Lind, G.  1913.  Fruktodling på kalljord.  2:e uppl [Malus domestica 'Oranieäpple']       V   
Lind, G.  1906.  Äpplesorterna Oranie och Kaniker.  [Malus domestica 'Södermanlands Oranieäpple']       T   
Mobackes Trädgårdscenter (eds.)  2006.  Sortimentlista.        V   
Müller, D.  1888.  Trädgårdsskötsel. Del 2. Frukt- och köksväxtodling.  3:e uppl [Malus domestica 'Oranieäpple']       V   
Splendor Plant (eds.)  2018.  Växter med prakt och livskraft.        V   
Åhlén, J. A.  1903.  Bland Pomonas skatter. Öfver 450 i svensk odling förekommande fruktsorter.  [Malus domestica 'Oranieäpple'Malus domestica 'Södermanlands Oranieäpple']       V