Sök växtnamn:       Endast släkte

Rosaceae

Sort   ^ Skud-nr: 30652
Malus domestica melon ('Melonenapfel')      


Synonymer och övriga botaniska namn
Malus domestica 'Citronäpple'     
Malus domestica 'Gestreifter Valzenformiger Schlotterapfel'     
Malus domestica klockäpple    handelsbeteckning 
Malus domestica 'Kniazjeskoje'  Regel   
Malus domestica 'Melonenapfel'      [Accepterat namn]
Malus domestica 'Melonäpple'     
Malus domestica 'Nonnen'     
Malus domestica 'Nonnenäpple'     
Malus domestica 'Prinsäpple'     
Malus domestica 'Prinzenapfel'     

Kopplade referenser [34]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B.  2018.  Fruktsorter i Ingvar Grens klonarkiv i Ausås, NV Skåne.  [Malus domestica 'Melonäpple']       V   
Anonymus  1902.  Catalogue på Grönsö Frugt Sorter 1796.  [Malus domestica 'Melonäpple']       V   
Arnman, P. A.  1897.  Ett besök hos Ros i Blomsterhult. Praktisk hjälpreda i och för plantering af fruktträd och urval af lämpliga och goda sorter.  [Malus domestica 'Melonäpple']       V   
Bergianska trädgården  1937.  Priskurant från Bergianska trädgården.        V   
Blomberg, N. U.  1868.  Priskurant på Träd, Buskar, Blomsterväxter m. m. som försäljas af Svenska Trädgårdsföreningen Stockholm och Rosendal hösten 1868 och våren 1869.  [Malus domestica 'Melonäpple']       V   
Dahl, C. G.  1929.  Pomologi. Beskrivningar över de viktigaste i Sverige odlade fruktsorterna. 1. Äpplen och päron.  [Malus domestica 'Melonäpple']       T   
Ekeland, K. & Svensson, R. (eds.)  1996.  Äldre tiders odling - trädgårdsväxter, gamla grödor och ogräs.        K V   
Eneroth, O.  1877.  Handbok i svensk pomologi. 1. Inledning till fruktträdens och trädfrukternas beskrifning med särskildt afseende på Sverige.  2:e uppl [Malus domestica 'Melonäpple']       T V   
Eneroth, O.  1896.  Handbok i svensk pomologi. Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. Del 2. Äpplen.  [Malus domestica 'Gestreifter Valzenformiger Schlotterapfel'Malus domestica 'Kniazjeskoje'Malus domestica 'Melonäpple']       V   
Eneroth, O.  1896.  Handbok i svensk pomologi. Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. Del 2. Äpplen.  [Malus domestica 'Gestreifter Valzenformiger Schlotterapfel'Malus domestica 'Kniazjeskoje'Malus domestica 'Melonäpple']       T   
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Gunnebo Trädgård (eds.)  2017.  Växter.  [Malus domestica 'Citronäpple']       V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1908.  Göteborgs Trädgårdsförenings Prisuppgift å Frö och Växter m. m. 61sta Årgången 1909.        V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1936.  Göteborgs Trädgårdsförening Katalog 1936.        V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1861.  Göteborgs Trädgårds-Förenings Pris-Courant Å Växter, Lökar och Dahlier m. m.  [Malus domestica 'Citronäpple'Malus domestica 'Nonnenäpple']       V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1866.  Göteborgs Trädgårds-Förenings Priskurant å Växter.  [Malus domestica KLOCKÄPPLE]       V   
Hirschfeld, C. C. I.  1788.  Handbuch der Fruchtbaumzucht.  [Malus domestica 'Melonenapfel']       T   
Jahn, F., Lucas, E. & Oberdieck, J. G. S.  1859.  Ilustriertes Handbuch der Obstkunde, Erster Band Aepfel.  [Malus domestica 'Prinzenapfel']       T   
Landgren, L.  1910.  Vår trädgård.  1:e uppl        V   
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.  [Malus domestica 'Melonäpple']       V   
Lundström, A.  1834.  Förteckning öfver frukt-träd, park-träd, bär-buskar och rosen-buskar samt perenna och bienna blomster-växter hvilka finnas till salu hos A. Lundström, handels-trädgårdsmästare i Stockholm.  [Malus domestica 'Citronäpple'Malus domestica 'Melonäpple']       V   
Matthiesen, C.   1913.  Dansk frugt. Bind II. Aebler.  [Malus domestica 'Prinzenapfel']        
Müller, D.  1848.  Trädgårdsskötsel. Del 1. Theoretisk-praktisk anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar.  1:e uppl [Malus domestica 'Gestreifter Valzenformiger Schlotterapfel']       V   
Müller, D.  1888.  Trädgårdsskötsel. Del 2. Frukt- och köksväxtodling.  3:e uppl [Malus domestica 'Citronäpple'Malus domestica KLOCKÄPPLEMalus domestica 'Melonäpple']       V   
Müller, D.  1888.  Trädgårdsskötsel. Del 2. Frukt- och köksväxtodling.  3:e uppl [Malus domestica 'Citronäpple'Malus domestica KLOCKÄPPLEMalus domestica 'Melonäpple']       T V   
Nilsson, A.  1986.  Våra äpplesorter - Deras historia, egenskaper och kännetecken.        V   
Pedersen, A.  1950.  Danmarks Frugtsorter I. Del Aepler.  2:e uppl [Malus domestica 'Melonenapfel']       T   
Reimer, C  1928a.  Förteckning på Träd, så ägta, samt Buskar och Drifhusväxter, som finnas till försäljning vid Löberöds Sätesgård i Skåne. I "Proportionerna mellan .... II. Trädgårdsskötseln på 1800-talet samt de då under förökning varande sortimenten.".  [Malus domestica 'Citronäpple']       V   
Reimer, C.  1928b.  Sortimentet i Alnarps trädskola år 1865. I "Proportionerna mellan .... II. Trädgårdsskötseln på 1800-talet samt de då under förökning varande sortimenten.". .  [Malus domestica 'Prinsäpple']       V   
Sickler, J. B.  1804.  Der teutsche Obstgärtner. Ein und zwanzigster Band.  [Malus domestica 'Gestreifter Valzenformiger Schlotterapfel']        
Splendor Plant (eds.)  2018.  Växter med prakt och livskraft.        V   
Stenberij, R.  1868.  Priskurant för hösten 1868 och våren 1969 ... hos Rudolf Stenberij.  [Malus domestica 'Citronäpple'Malus domestica 'Melonäpple']       V   
Wallin, C. J.  1869.  Priskurant på Träd, Buskar och Blomsterväxter m. m. som försäljas från Upsala Läns Trädskola hösten 1869 och våren 1870.  [Malus domestica 'Melonäpple']       V   
Åhlén, J. A.  1903.  Bland Pomonas skatter. Öfver 450 i svensk odling förekommande fruktsorter.  [Malus domestica 'Nonnen']       V