Sök växtnamn:       Endast släkte

Rosaceae

Sort   ^ Skud-nr: 30595
Malus domestica 'Alexander'      


Kommentar  Som 'Kaiser Alexander' i Diel 1823, ett av de äldre namnen. Också som 'Aporta', 'Emperor Alexander' (Hogg 1859) eller 'Grand Alexander', namn som även tagits upp på någon nationell fruktsortlista.

Synonymer och övriga botaniska namn
Malus domestica 'Alexanderapfel'     
Malus domestica 'Alexanderäpple'     
Malus domestica 'Aporta'     
Malus domestica 'Stoke Tulip'     

Kopplade referenser [26]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Arnman, P. A.  1897.  Ett besök hos Ros i Blomsterhult. Praktisk hjälpreda i och för plantering af fruktträd och urval af lämpliga och goda sorter.        V   
Bergianska trädgården  1937.  Priskurant från Bergianska trädgården.        V   
Blomberg, N. U.  1868.  Priskurant på Träd, Buskar, Blomsterväxter m. m. som försäljas af Svenska Trädgårdsföreningen Stockholm och Rosendal hösten 1868 och våren 1869.        V   
B'Ströö Träd & Buskar (eds.)  2017.  Sortiment.  [Malus domestica 'Aporta']       V   
Dahl, C. G.  1929.  Pomologi. Beskrivningar över de viktigaste i Sverige odlade fruktsorterna. 1. Äpplen och päron.        T   
Ekeland, K. & Svensson, R. (eds.)  1996.  Äldre tiders odling - trädgårdsväxter, gamla grödor och ogräs.        K V   
Eneroth, O.  1877.  Handbok i svensk pomologi. 1. Inledning till fruktträdens och trädfrukternas beskrifning med särskildt afseende på Sverige.  2:e uppl        T   
Eneroth, O.  1896.  Handbok i svensk pomologi. Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. Del 2. Äpplen.        V   
Eneroth, O.  1877.  "Exempel på äppelsorter vid Gustav och Carl Bondes fruktplanteringar vid Hesselby (Hässelby) Slott 1717-1756", enligt lista i Eneroths Svensk Pomologi.  [Malus domestica 'Stoke Tulip']       V   
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1908.  Göteborgs Trädgårdsförenings Prisuppgift å Frö och Växter m. m. 61sta Årgången 1909.        V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1861.  Göteborgs Trädgårds-Förenings Pris-Courant Å Växter, Lökar och Dahlier m. m.        V   
Hogg, R.  1859.  The Apple and its Varieties: being a history and description of the varieties of apples cultivated in the gardens and orchards of Great Britain.         
Jordbruksverket (eds.)  2018.  Odling - Utsäde och sorter - Frukt- och bärsorter - Sortlistor - Äpplen.        T   
Landgren, L.  1910.  Vår trädgård.  1:e uppl        V   
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.        V   
Lord, T. (eds.)  2002.  RHS Plant Finder 2002-2003.  16:e uppl        T   
Mobackes Trädgårdscenter (eds.)  2006.  Sortimentlista.        V   
Müller, D.  1861.  Trädgårdsskötsel. Del 2. Frukt- och köksträdgården.  2:e uppl [Malus domestica 'Alexanderapfel']       V   
Müller, D.  1888.  Trädgårdsskötsel. Del 2. Frukt- och köksväxtodling.  3:e uppl        V   
National Fruit Collection (eds.)  2015-.  Search NFC.  [Malus domestica 'Stoke Tulip']       T   
Nilsson, A.  1986.  Våra äpplesorter - Deras historia, egenskaper och kännetecken.        T V   
Reimer, C.  1928b.  Sortimentet i Alnarps trädskola år 1865. I "Proportionerna mellan .... II. Trädgårdsskötseln på 1800-talet samt de då under förökning varande sortimenten.". .        V   
Stenberij, R.  1868.  Priskurant för hösten 1868 och våren 1969 ... hos Rudolf Stenberij.  [Malus domestica 'Alexanderäpple']       V   
Wallin, C. J.  1869.  Priskurant på Träd, Buskar och Blomsterväxter m. m. som försäljas från Upsala Läns Trädskola hösten 1869 och våren 1870.        V   
Åhlén, J. A.  1903.  Bland Pomonas skatter. Öfver 450 i svensk odling förekommande fruktsorter.        V