Sök växtnamn:       Endast släkte

Boraginaceae

Art   ^ Skud-nr: 30418
Cynoglossum officinale  L.    
hundtunga

Betoning: officinale

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  tvåårig ört
Användning:  medicinalväxt ute
Utbredning:  Europa (Sverige), SV och N Asien

+ Produktnamn
Kopplade referenser [44]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    hundtunga     A V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    hound's-tongue      
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    Cynoglossa, Cynoglossa major, Cynoglossa vulgaris major, Cynoglossum, Cynoglossum officinarum, Cynoglossum vulgare, Cynoglossus vulgaris, munckelös, stor gemen hundetunga      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    houndstongue      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Cynoglossum floridum, hundetunge medh blomster, Lingva canina flor., munckelös      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    hundtunga, lusgräs, munkfnat, munklöss, prestlöss      
Fries, T.M.  1904.  Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.    hundetunga, hwnda twnga      
Hedbom, K.  1919.  Linnés inhemska medicinalväxter.        A K V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.    hundtunga, munkfnat     V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    koirankieli, rohtokoirankieli      
Impecta Handels  2003.  Frökatalog 2003.        I V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    lægehundetunge      
Juel, H. O.  1927.  Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna.        A K V   
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    munkfnat      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    munkfrat      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl    munkfnat      
Larsson, I.  2009.  Millefolium, rölika och näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition.    Cinoglossa, hundatunga      
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1946.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 1.        V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    vanlig munkfnatt      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    hundtunga      
Liljeblad, S.  1816.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.  3:e uppl    apotekshundtunga      
Linné, C. von  1753.  Species Plantarum.  1:e uppl    Cynoglossum foliis lanceolato-ovatis corollis calycem aequantibus, Cynoglossum foliis ovato-lanceolatis, Cynoglossum majus vulgare, Cynoglossum staminibus corolla brevioribus foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus      
Linné, C. von  1755.  Flora Svecica.  2:e uppl      herba cynoglossae, radix cynoglossae    
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    hundtunga      
Linné, C., von  1749.  Materia medica.    Cynoglossum foliis lanceolato-ovatis corollis calycem aequantibus, Cynoglossum majus vulgare   herba cynoglossae, radix cynoglossae   V   
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    hundtunga, munkfnat      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.        A K V   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    munklöss      
Palmberg, J.  1684.  Serta florea svecana eller swenske örtekrantz.    Cynoglossa, Cynoglossum, hundtunga, hundtunga medh blomster, munkelöss      
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    hundtunga     A V   
Rudbeck, O.  1666.  Deliciae vallis Iacobae, Sive Jacobs daal.    Cynoglossum flore purpureo     V   
Samzelius, A.  1758.  Flora Nericiensis.    wäghundting   cynoglossae rot, cynoglossae ört   A P V   
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    Cynoglossum, hundetunga      
Sosef, M.S.M. & al.  1987.  Catalogue of the herbaria of Anthoni Gaymans (± 1630-1680) and a comparation with the plant-collection of the Leiden Horteus Botanicus in 1668.    Cynoglossum flore purpureo     T   
Svensson, R. & Wigren, M.  1990.  Hundtungans historia och biologi i Sverige.        K   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    vanlig hundetunge      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Tunon, H. & al. (eds.)  2005.  Människan och floran. Etnobiologi i Sverige 2.        A V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.    hundtunga, munkfnat     V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V   
Örtagårdens Plantskola  2001.  Katalog.        A V