Sök växtnamn:       Endast släkte

Boraginaceae

Art   ^ Skud-nr: 30416
Anchusa officinalis  L.    
oxtunga

Betoning: officinalis

Synonymer och övriga botaniska namn
Anchusa angustifolia  L.   
Anchusa incarnata  Steud.   
Anchusa maculata  Steud.   
Anchusa procera  Link   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  två- till flerårig ört
Användning:  prydnad och medicinalväxt ute m m
Utbredning:  Europa (Sverige), Turkiet

+ Produktnamn
Kopplade referenser [52]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    oxtunga     A V   
Bolin, P.  1933.  Åkerogräsen och deras bekämpande.        I V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    alkanet      
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    Anchusa vulgaris, Buglossa, Buglossa vulgaris, Buglossum angustifolium, Buglossum vulgare, gemen fååretunga, gemen oxetunga      
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.    oxtunga, tungrast, tungört      
Davis, P.H. & al. (eds.)  1965-1988.  Flora of Turkey and the East Aegean Islands.        T U   
Davis, P.H. & al. (eds.)  1965-1988.  Flora of Turkey and the East Aegean Islands.  [Anchusa procera]       T   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    alkanet      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Buglossum vel Buglossa sylvestris, oxetunga      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    jernrot, jungfru Mariae nyckelband, oxtunga, oxtungört, rast      
Fries, E. & Müller, D.  1854.  Index seminum e messe anni 1853 ab Horto Upsaliensi oblatorum.  [Anchusa maculata]       V   
Fries, T.M.  1904.  Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.    Buglossa, horsaskräppa, iordskräppa, oxentungæ, oxetunga, thordskräppa, thorskræppe, thör skräppa, torthskræppe, yxna tungha      
Garms, H.  1972.  Naturboken. Växter och djur i Europa.    vanlig oxtunga      
Hammer, M.  1989.  Naturen som förebild.        A V   
Hansson, M. & Hansson, B.  2007.  Perenner. Våra trädgårdsväxter.        V   
Hedbom, K.  1919.  Linnés inhemska medicinalväxter.        A K V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    rohtorasti      
Impecta Handels  1999.  Frökatalog 1999.        V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    lægeoksetunge      
Juel, H. O.  1927.  Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna.        A K V   
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    grusrast      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    tungrast      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl    oxtungört      
Larsson, I.  2009.  Millefolium, rölika och näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition.    boglossa, Buglossa, horsaskräppa, iordskräppa, oxentunga, oxetunga, thordskräppa, yxna tungha      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    vanlig oxtunga      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    oxtunga      
Liljeblad, S.  1816.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.  3:e uppl    apoteksoxtunga      
Linné, C. von  1753.  Species Plantarum.  1:e uppl    Anchusa foliis lanceolatis spicis imbricatis secundis, Buglossum angustifolium majus      
Linné, C. von  1755.  Flora Svecica.  2:e uppl      herba buglossae, radix buglossae    
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    oxtunga      
Linné, C. von  1760.  Macellum olitorium.    oxtunga     A V   
Linné, C., von  1749.  Materia medica.    Anchusa foliis lanceolatis spicis imbricatis secundis, Buglossum angustifolium majus   flores buglossi, herba buglossi, radix buglossi   V   
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Mr Gardener  2000.  Frökatalog.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    oxtunga      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.  [Anchusa angustifolia]       T   
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.        A V   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    fätungor, jernrot, oxtungört      
Peterson, B.  1948.  Hortus Christinedal. En botanisk trädgård i Göteborg under 1700-talet.        V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    fåratungor, järnrot, oxtunga     A V   
Royal Botanic Gardens, Kew & Missouri Botanical Garden (eds.)  2013.  The Plant List - a working list of all plant species. Version 1.1.  [Anchusa incarnataAnchusa maculata]       T   
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    Buglossum, oxetunga      
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    lægeoksetunge      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Thunberg, C.P.  1826.  Horti Upsaliensis plantae cultae ab initio saeculi. Pars 1-9.  [Anchusa incarnata]       V   
Tutin, T.G. et al. (eds.)  1964-1980.  Flora Europaea.  [Anchusa angustifoliaAnchusa procera]       T   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.        V   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.  [Anchusa angustifoliaAnchusa procera]       V   
Örtagårdens Plantskola  2001.  Katalog.        V