Sök växtnamn:       Endast släkte

Menyanthaceae

Art   ^ Skud-nr: 28142
Menyanthes trifoliata  L.    
vattenklöver

Betoning: trifoliata

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  vattenparti och medicinalväxt ute
Utbredning:  nordligt cirkumpolär (Sverige)
CITES:  D

+ Produktnamn
Kopplade referenser [44]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    vattenklöver      
Berlin, N.J.  1849.  Den svenska farmakopeen översatt och kommenterad. En handbok i farmakologien för läkare och apotekare.    wattenklöfwer   trifolium aquaticum, trifolium fibrinum   A V   
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    klöver     A V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    bogbean      
Europeiska Unionens Råd (eds.)  2014.  Handel med vilda djur och växter - Bilagor till rådets förordning (EG) nr 338/97. Senast uppdaterad: Kommissionens förordning (EG) nr 1320/2014 av 1 december 2014.        A   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    bogbean      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Cochlearia septentrionalium trifolia magna, Norlands toback, swensk skiörbiugge gräs, Tabacum norlandicum, Trifolium aquaticum, watn klöwer, watnwäpling      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    bläcken, bockblad, getblad, getklofving, getklöfver, getkål, korsbläcker, kråkfötter, munkkål, räfblad, saltbläcker, torskblad, torskblomma, vattenklöfver, vattenväpling      
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Hansson, M. & Hansson, B.  2007.  Perenner. Våra trädgårdsväxter.        V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.    vattenklöver     V   
Hylander, N.  1948.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.    vattenklöver     V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    raate      
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    bukkeblad      
Juel, H. O.  1927.  Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna.        A V   
Juneby, H. B.  1999.  Fytomedicin - en fickhandbok om medicinalväxter.        A V   
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    bläcker, vattenklöfver      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    bläcken      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl    vattenklöfver      
Kungl. Medicinalstyrelsen  1926.  Svenska Farmakopén 1925. Pharmacopoea Svecica ed. X.      folium menyanthis   V   
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.    bläcken, vattenklöver      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    bockablad, vanlig vattenklöfver      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    vattuklöfver      
Liljeblad, S.  1816.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.  3:e uppl    vattenklöfver      
Linné, C. von  1753.  Species Plantarum.  1:e uppl    Menyanthes foliis ternatis, Trifolium palustre      
Linné, C. von  1755.  Flora Svecica.  2:e uppl      herba trifolii aquatici    
Linné, C., von  1749.  Materia medica.    Menyanthes foliis ternatis, Trifolium palustre   herba trifolii aquatici   V   
Lorentzon, K.  1989.  Växtbeskrivningar.        V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    bogbean, buckbean      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    vattenklöfver      
Naturvårdsverket (eds.)  2011.  Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Myrsjöar. Naturligt dystrofa sjöar och småvatten .        E   
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.        A K V   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    bläcker, saltbläcker, trebening, trosk, troska, vattenklöver, vattenväpling   herba trifolii aquatici   A   
Perennagruppen (eds.)  2006.  Vem odlar vad. Plantskolesortiment. Lista från Perennagruppens artikeldatabas.        V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    bläcken, bockeblad, getklöfwing, getkål, klöfwing, korsbläcker, kråkfot, missne, munkkål, måss, torskblad, wattenklöfwer, wattenwäpling     A V   
Samuelsson, G.  1999.  Drugs of Natural Origin.  4:e uppl        V   
Samzelius, A.  1758.  Flora Nericiensis.    kärrwäper   trifolii aquatici ört   A P V   
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    Trifolium aquaticum, watnwäpling      
Sjörs, H.  1988.  Vattenklövern, Menyanthes trifoliata - en minimonografi.         
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    bukkeblad      
Tunon, H. & al. (eds.)  2005.  Människan och floran. Etnobiologi i Sverige 2.        A I K V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.    vattenklöver     V   
Vem odlar vad?  1995.  Svenska perenna växter.  4:e uppl        V