Sök växtnamn:       Endast släkte

Polygonaceae

Art   ^ Skud-nr: 26748
Rheum rhaponticum  L.    
munkrabarber

Betoning: rhaponticum

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  medicinalväxt ute förr
Utbredning:  SV Bulgarien

+ Produktnamn
Kopplade referenser [19]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    munkrabarber      
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.        A V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    vild rabarber      
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    munkrabarber      
Lid, J. & Lid, D.T.  2005.  Norsk flora.  7:e uppl    munkerabarbra      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    munkrabarber     V   
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    matrhabarber      
Linné, C. von  1731.  Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.    Lapathum exoticum folio amplissimo istar foliorum brassicae, Raponticum thracicum, Rha et Rheum Dioscoridis, Rhabarbarum rotundifolium verum, Rhaponticum folio lapathi majoris glabro     V   
Linné, C. von  1748.  Hortus upsaliensis.    munkrabarber, Rhabarbarum rotundifolium verum, Rhaponticum, Rhaponticum folio lapathi majoris glabro, Rheum, Rheum foliis glabris   radix rhapontici   V   
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Nielsen, H.  1995.  Exotiska läkeväxter och trolldomsörter.        A K V   
Nordisk Familjebok  1904-1926.  Nordisk Familjebok.  2 (Uggleupplagan):e uppl      europeisk rabarber, radix rhei rhapontici    
Nordisk Familjebok  1876-1899.  Nordisk Familjebok.  1:e uppl      europeisk rabarber, radix rhei rhapontici    
Richter, H.E.  1835.  Codex botanicus Linnaeus.    Rhabarbarum rotundifolium verum, Rhaponticum, Rhaponticum folio lapathi majoris glabro, Rheum, Rheum foliis glabris     T   
Rudbeck, O.  1666.  Deliciae vallis Iacobae, Sive Jacobs daal.    Lapathum rotundifolium s. Rhabarbarum     V   
Svensson, P.  1893.  Flora över Sveriges kulturväxter.    munkrabarber      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V