Sök växtnamn:       Endast släkte

Plantaginaceae

Art   ^ Skud-nr: 19012
Veronica beccabunga  L.    
bäckveronika

Betoning: beccabunga

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  vattenparti och medicinalväxt ute
Utbredning:  Europa (Sverige) och Medelhavsområdet - Himalaya

+ Produktnamn
Kopplade referenser [39]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    bäckveronika      
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    bäckgröna     A V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    brooklime      
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    Anagallis aquatica major folio subrotundo, Becabunga, Berula seu Anagallis aquatica, bäckabunger med rundachtige blad, bäckefylla, bäckgröna, lemicke, watuarfwa      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    brooklime      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Anagallis aquatica, Becabunga, Berula, bäckfylla, bäckgröna, lemmicke, watn arfwe      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    bäckböna, bäckgröna, bäckärenpris, limmika      
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Hansson, M. & Hansson, B.  2007.  Perenner. Våra trädgårdsväxter.        V   
Hultén, E.  1971.  Atlas över växternas utbredning i Norden.  2:e uppl    bäck-veronica      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    ojatädyke      
Impecta Handels  2003.  Frökatalog 2003.        V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    tykbladet ærenpris      
Juel, H. O.  1927.  Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna.      herba beccabungae   V   
Juel, H.O.  1936.  Joachim Burser's Hortus Siccus.    Anagallis aquatica major folio subrotundo, Anagallis aquatica minor folio subrotundo      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    bäckgröna, bäckärenpris      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl    bäckärenpris      
Kungliga Lantbrukstyrelsen (eds.)  1932.  Normalförteckning över svenska växtnamn utgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen.  2:e uppl    bäckprisa      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    lemika      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    bäckbunga     A V   
Liljeblad, S.  1798.  Utkast til en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta.  2:e uppl    bäckbungaveronika      
Lindman, C.A.M.  1918.  Svensk fanerogamflora.    bäckgröna      
Linné, C. von  1753.  Species Plantarum.  1:e uppl    Anagallis aquatica major folio subrotundo, Anagallis aquatica minor folio subrotundo, Veronica foliis oppositis laevibus crenatis floribus laxe spicatis ex alis, Veronica foliis oppositis laevibus crenatis floribus racemosis lateralibus, Veronica racemis lateralibus foliis ovatis planis caule repente     V   
Linné, C. von  1755.  Flora Svecica.  2:e uppl    Anagallis aquatica, Anagallis aquatica major folio subrotundo, Veronica foliis oppositis laevibus crenatis floribus racemosis lateralibus   herba beccabungae    
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    Anagallis aquatica, Anagallis aquatica major folio subrotundo, Veronica floribus racemosis lateralibus foliis ovatis planis caule repente, Veronica foliis oppositis laevibus crenatis floribus racemosis lateralibus   beccabungae ört    
Linné, C. von  1760.  Macellum olitorium.        A V   
Linné, C., von  1749.  Materia medica.    Anagallis aquatica major folio subrotundo, Anagallis aquatica minor folio subrotundo, Veronica racemis lateralibus foliis ovatis planis caule repente   herba beccabungae    
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    brooklime      
Moe, N.G.  1882.  Om alp-, skogs-, kärr- och vattenväxters odling i Kristiania Botaniska Trädgård [forts. från föregående årgång].        O V   
Müller, D.  1886-88.  Trädgårdsskötsel. Del 1. Inledning & Frukt- och köksväxt-odling.  3:e uppl    bäckgröna      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    bäckgröna      
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.        A V   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    bäckgröna, bäckprisa     V   
Palmberg, J.  1684.  Serta florea svecana eller swenske örtekrantz.    Beccabunga, Berula seu Anagallis aquatica, bäckböna, watnarfwe      
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    bäckgröna     A V   
Samzelius, A.  1758.  Flora Nericiensis.    bäckböna, bäckpris   beccabungae ört   A P V   
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    Anagallis aquatica, Beccabunga, beckabunga, bäckfylla, bäckgröna, lemmicke, watnarfwe      
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.    bäckprisa     V   
Vem odlar vad?  1995.  Svenska perenna växter.  4:e uppl        V