Sök växtnamn:       Endast släkte

Caryophyllaceae

Art   ^ Skud-nr: 140943
Sabulina viscosa  (Schreb.) Rchb.    
sandnörel

Betoning: viscosa

Synonymer och övriga botaniska namn
Alsine tenuifolia  auct. non (L.) Crantz    [Fel använt]
Alsine viscosa  Schreb.   
Minuartia viscosa  (Schreb.) Schinz & Thell.   

+ Synonyma och historiska svenska namn

Egenskaper
Livsform:  ettårig ört
Användning:  specialsamlingar (allmogeåkrar)
Utbredning:  Europa (Sverige) - V Iran och Kaukasus
Kommentar:  fridlyst i hela landet; rödlistad (akut hotad, CR)

Kopplade referenser [13]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.  [Minuartia viscosa]       E   
Catalogue of Life (eds.)  2017.  2017 Annual Checklist.        T U   
Catalogue of Life (eds.)  2017.  2017 Annual Checklist.  [Alsine viscosaMinuartia viscosa]       T   
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.  [Minuartia viscosa]       E   
Jalas, J. et al. (eds.)  1972-1999.  Atlas Florae Europaeae.  [Minuartia viscosa]       U   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    sandnörel      
Karlsson, T. & Agestam, M.  2013.  Checklista över Nordens kärlväxter – version 2014-07-05.  [Alsine tenuifolia]        
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.  [Alsine tenuifolia]   sandnörel     V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl [Alsine tenuifolia]   sandnörel     V   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.  [Alsine viscosa]       V   
Rosquist, G. & al.  2018.  Bevarande av akut hotade kärlväxter.  [Minuartia viscosa]       E V   
Svensk författningssamling (eds.)  2007.  Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.  [Minuartia viscosa]       A   
Svensson, R., Wigren-Svensson, M. & Ingelög, T.  1993.  Hotade åkerogräs. Biologi och bevarande i Allmogeåkrar.  [Minuartia viscosa]       V