Sök växtnamn:       Endast släkte

Ophioglossaceae

Art   ^ Skud-nr: 135563
Botrychium multifidum  (S.G.Gmel.) Rupr.    
höstlåsbräken

Betoning: multifidum

Synonymer och övriga botaniska namn
Botrychium ternatum  auct. non (Thunb.) Sw.   
Botrychium ternatum var. matricariae  (Schrank) Christ   
Osmunda rutacea  Lilj.   

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ormbunke
Utbredning:  N, C och Ö Europa (Sverige), N Asien, Himalaya, Nordamerika, S Grönland
Kommentar:  fridlyst i hela landet; rödlistad (nära hotad, NT)

Kopplade referenser [10]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Hylander, N.  1953.  Nordisk Kärlväxtflora I.  [Botrychium ternatumOsmunda rutacea]       T   
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E   
Jonsell, B. (eds.)  2000.  Flora Nordica 1.        T U   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    höstlåsbräken      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.  [Osmunda rutacea]   gren-osmund     V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl [Botrychium ternatum var. matricariae]   lågbladslåsgräs     V   
Naturvårdsverket (eds.)  2011.  Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Silikatgräsmarker. Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ .        E   
Svensk författningssamling (eds.)  2007.  Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.        A   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    høstmarinøkkel