Växtnamn i SKUD
 
 
Botaniska namn
Rang Ordning Familj Släkte Art Underart Varietet Form Grupp Sort Totalt
Prioriterade 176 548 4754 24369 1172 770 140 3141 75664 110734
Synonyma 48 275 1361 18591 576 2377 234 331 14605 38398
Totalt 224 823 6115 42960 1748 3147 374 3472 90269 149132
 
Svenska
Rang Ordning Familj Släkte Art Underart Varietet Form Grupp Sort Totalt
Prioriterade 94 528 3381 14491 622 420 82 552 386 20556
Synonyma 5 408 4620 15141 339 154 36 621 243 21567
Totalt 99 936 8001 29632 961 574 118 1173 629 42123
 
Produktnamn
Rang Släkte Art Underart Varietet Grupp Sort Totalt
Prioriterade 429 2561 36 17 48 11 3103
Synonyma 386 2119 23 9 13 3 2553
Totalt 815 4680 59 26 61 14 5656