Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Vallin, H. 1965: Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.
1-100, Hälsingborgs museum, Hälsingborg


Kopplade växtnamn  som börjar på  F [11]
 F 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Falcaria vulgaris  Bernh.
Festuca altissima  All.
Festuca arenaria  Osbeck
Festuca arundinacea  Schreb.
Festuca gigantea  (L.) Vill.
Festuca ovina  L.
Festuca pratensis  Huds.
Festuca rubra  L.
Festuca trachyphylla  (Hack.) Krajina non Druce
Filago arvensis  L. vanlig ullört
Filago germanica  (L.) Huds.