Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Kirk, P. M. et al. 2008: Ainsworth & Bisby's Dictionary of the Fungi.
10:e uppl, CAB International


Kopplade växtnamn  som börjar på  T [4]
 T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Teloschistales  D.Hawksw. & O.E.Erikss.
Thelephorales  Oberw.
Tremellales  Fr.
Tuberales  G.Winter