Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Rudbeck, O. 1666: Deliciae vallis Iacobae, Sive Jacobs daal.
Henricus Curio, Upsaliae


Kopplade växtnamn  som börjar på  Z [2]
 Z 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Zea mays  L. Frumentum indicum album, Frumentum indicum caeruleum, Frumentum indicum punctulis caeruleis, Frumentum indicum punctulis violeceis
Zygophyllum fabago  L. Capparis leguminosa s. Fabago