Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Rudbeck, O. 1666: Deliciae vallis Iacobae, Sive Jacobs daal.
Henricus Curio, Upsaliae


Kopplade växtnamn  som börjar på  F [11]
 F 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Ferula communis  L. Ferula
Ficaria verna  Huds. Chelidonium minus folio maculoso & non maculoso
Filipendula vulgaris  Moench Filipendula
Foeniculum vulgare  Mill. Foeniculum dulce, Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare Dulce-Gruppen  
Fraxinus excelsior  L. Fraxinus
Fritillaria imperialis  L. Corona imperialis
Fritillaria imperialis 'Flore Pleno'   T  V 
Fritillaria meleagris  L. Fritillaria flore purpureo
Fritillaria meleagris 'Alba'   Fritillaria flore albo
Fumaria officinalis  L. Fumaria vulgaris