Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Rudbeck, O. 1658: Catalogus plantarum tam exoticarum quam indigenarum quibus hortum academicum ubsaliensem primo instruxit anno MDCLVII.
J. Pavli, Upsaliae


Kopplade växtnamn  som börjar på  T [3]
 T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Tagetes patula  L. Flos africanus ferrugineo simplici, Flos africanus flore luteo simplici
Trifolium hirtum  All. Lagopus supinus hispanicus
Tulipa sylvestris  L. Tulipa flore flavo narbonensis