Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Rudbeck, O. 1658: Catalogus plantarum tam exoticarum quam indigenarum quibus hortum academicum ubsaliensem primo instruxit anno MDCLVII.
J. Pavli, Upsaliae


Kopplade växtnamn  som börjar på  R [3]
 R 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Rumex patientia  L. Lapathum hortense maximum
Ruscus aculeatus  L. Ruscus
Ruscus hypophyllum  L. Laurus alexandrina