Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Söderberg, E. 1952: Blommor. En bok om odlade växter.
2:e uppl, 446, AB Svensk Litteratur, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  N [9]
 N 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Narcissus x barrii  Baker
Narcissus x incomparabilis  Mill. stjärnnarciss
Narcissus jonquilla  L. jonkvill
Narcissus poeticus  L. pingstlilja
Narcissus pseudonarcissus  L. påsklilja
Narcissus tazetta  L. tazett
Nerium oleander  L. oleander
Nerium oleander 'Tanglé'  
Nertera granadensis  (L.f.) Druce korallkudde K  O  V