Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Doktorsavhandling)
Thunberg, C.P. 1803-1811: Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.
Joh. Fredr. Edman / Stenhammar et Palmblad, Uppsaliae


Kopplade växtnamn  som börjar på  N [34]
 N 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Narcissus bicolor  L.
Narcissus jonquilla  L.
Narcissus x odorus  L.
Narcissus orientalis  L.
Narcissus poeticus  L.
Narcissus pseudonarcissus  L.
Narcissus tazetta  L.
Nardus aristata  L.
Nepeta cataria  L.
Nepeta hirsuta  L.
Nepeta italica  L.
Nepeta multifida  L.
Nepeta nepetella  L.
Nepeta nuda  L.
Nepeta pannonica  L.
Nepeta scordotis  L.
Nepeta tuberosa  L.
Nepeta ucranica  L.
Nepeta violacea  L.
Nerium oleander  L.
Neurada procumbens  L.
Nicotiana fruticosa  L.
Nicotiana glutinosa  L.
Nicotiana paniculata  L.
Nicotiana tabacum  L.
Nigella arvensis  L.
Nigella damascena  L.
Nigella hispanica  L.
Nigella orientalis  L.
Nigella sativa  L.
Nitraria schoberi  L.
Nolana prostrata  L.f.
Nyctanthes sambac  L.
Nymphaea lutea  L.