Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Fries, T.M. 1904: Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.
Arkiv för Botanik 3(14): 1-60


Kopplade växtnamn  som börjar på  T [11]
 T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Tanacetum parthenium  (L.) Sch.Bip. matram
Tanacetum vulgare  L. reenfane, renafana, renefana, renfana
Taraxacum officinale  Weber sensu lato prestekrone, prästa krona
Taxus baccata  L. id, yd
Teucrium scordium  L. germandrea, loy
Thymus serpyllum  L. iomfru marie senge halm, kolne, Serpillum, vill tymean
Thymus vulgaris  L. timean, tymean
Tilia  L. lind, lindh
Trifolium  L. väpling, wäpling
Triticum aestivum  L. huite, hvete, hväte
Triticum aestivum Vårvete-Gruppen   somarhwete, somerhwete