Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Fries, T.M. 1904: Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.
Arkiv för Botanik 3(14): 1-60


Kopplade växtnamn  som börjar på  P [36]
 P 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Paeonia officinalis  L. krycæ yrt, kryzæyrt, peon, pion, pyon pyona korn, pyona rot
Panicum miliaceum  L. hers, hirs, Millium
Papaver  L. valmoga, valmogha, valmoghe, walmughæ
Papaver somniferum  L. hwiit valmoga
Pastinaca sativa  L. pastiinat, pastinat
Petroselinum crispum  (Mill.) A.W.Hill pædharsilia, pætrocelie, pedersilia, pedersylya, persilia, persillia, petersilia, Petrocilium, Petrosilium, pädersilia, päthersilia
Peucedanum ostruthium  (L.) W.D.J.Koch astrice
Peucedanum palustre  (L.) Moench Baldimoma, kerörth, kiärra yrt, kiäryrt, kärraroth, kärrayrt, käryrth, kärört
Phoenix dactylifera  L. dactill, daktil, dattil, palma trä, palmber, palmträ
Phragmites australis  (Cav.) Steud. hvas, , rör, rörbuske, röö, rööhr, röör, röörh, uass, vass
Picea abies  (L.) H.Karst. graan, gran, granträ, grän
Pimpinella anisum  L. aniis, anis, Anisum, aniz
Pimpinella saxifraga  L. bakkaroth, bristyrth, brystyrt, brystyrth, kridla, pipinella, quesoyrt, quesyrt, qwesayrt
Pinus sylvestris  L. fora, fura, fyra, före
Piper cubeba  L.f. cobeba, cobebæ, cobebar, cobiba, kobeba
Piper longum  L. langha pipar, langpipar, long peper
Piper nigrum  L. pepar, pipar, piper, pypar, päpar, pöper hwiit piper
Pisum sativum  L. ært, ärt, ärth
Plantago lanceolata  L. minne groblad, minne wäghbrede
Plantago major  L. grobladh, groddbladh, grodde blad, groddeblatt, groobladh, Plantago, wæghbrethæ, vegbredha, väghbreda, väghebreda, wäybrede
Polygonum aviculare  L. sensu lato hönsa gress, hönsa gräs, hönse gres
Polypodium vulgare  L. Polipodium, stensöta, änglafot, änglafoter
Populus  L. populträ
Populus tremula  L. asp, aspa trä, esp, äspe
Potentilla erecta  (L.) Raeusch. blodyrth, blodörth, Sanguinaria, Tormentilla
Primula veris  L. oxalägger, oxalägh, oxe legh, vxa leg
Prunus cerasus  L. kirsebär, kyrsaber, kyrsabär, körsabär
Prunus domestica  L. ploma, plomoträ
Prunus domestica ssp. insititia  (L.) Poir. kirkon
Prunus dulcis  (Mill.) D.A.Webb amandol, mandel, mandelträ, mandol, mandolträ mandælkiærnæ, mandol kerna
Prunus dulcis var. amara  (DC.) Buchheim sur mandel
Prunus padus  L. häg, hägg, hägger
Prunus spinosa  L. slaaen, slan, slanthorn
Punica granatum  L. granata æple, granatum äble, paradiis æple, paradisäple
Pyrus communis  L. pæratræ, pära, päruträ
Pyrus malus var. mitis  Wallr.