Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Fries, T.M. 1904: Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.
Arkiv för Botanik 3(14): 1-60


Kopplade växtnamn  som börjar på  L [11]
 L 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Lactuca sativa  L. lactue, lactwc, lactwe, laktuk, laktuke, lectucæ
Lamium album  L. döda nätla
Laurus nobilis  L. Bacca, laffwerbæraträ, lager, lagerbæraträ, lagher, laghurträ, lagirträ, laur, laver, laverbäraträ, laverträ, lawr
Lavandula angustifolia  Mill. bla nardus, blaa nardus, lauendel
Lepidium latifolium  L. besk lactuc, besk laktuk, salso gres, salso gräs
Lepidium sativum  L. Castrutium, crassa, karse, krasse, Narstutium
Leucojum vernum  L. hwit fiol
Levisticum officinale  W.D.J.Koch libbestikka, libirstikka, libystikka, louæstikke, lybbestikka, lybbestycke, lybherstikka, lybistikka
Lilium candidum  L. huijt lilia, hvit lilia
Linum usitatissimum  L. hyr, hör, höör, liin, lin
Lithospermum officinale  L. solkorn