Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Fries, T.M. 1904: Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.
Arkiv för Botanik 3(14): 1-60


Kopplade växtnamn  som börjar på  A [38]
 A 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Acer platanoides  L. lyn, lön
Achillea millefolium  L. Millefolium, nasagræs, nesegräs, näsagräs, näsägräs, rolige, rölika
Acorus calamus  L. calmus, kalmus
Agrimonia eupatoria  L. agermonia, agermonja, agermönia, agermönja
Agrostemma githago  L. dudherkorn, dudra korn, dudrækorn, klint, klinta, klintæ, klintir, klinttæ, Lolium, Nigella
Alisma plantago-aquatica  L. stäke yrt, stäkeört
Allium  L. lokar, lokir, löker, lööker
Allium ampeloprasum Porrum-Gruppen   lokar, lokir, löker, lööker, Porrus, purlök, purlöker, purlöök
Allium cepa  L. cipul, rothløk, rödhlöker, rödlök, röthløk, rööd lööker, sep, sepa, sipol, sipul, sipwl
Allium oleraceum  L. greslöker, griis löök, grislöker
Allium sativum  L. Allium, cloff löök, huither löker, hwidhe löök, hwiita lööker, hwit lögh, hvita löker, hviter löker, hvitlöker, hwyth löök, klofflögh, klofflök, klofflöök, kloflöker
Allium ursinum  L. rams
Alnus glutinosa  (L.) Gaertn. al, ala trä, ale thrä, alvidher, äl
Alpinia galanga  (L.) Willd. galgana, galiga, galigo, galliga
Althaea officinalis  L. Altea, dialte, popele, ville katosta gres, wille katosta gres
Amanita muscaria  (L.) Hook. Elleborus, flughu swamper, fluoswamper
Amomum grana-paradisi  L.
Amygdalus communis var. amara  DC.
Anchusa officinalis  L. Buglossa, horsaskräppa, iordskräppa, oxentungæ, oxetunga, thordskräppa, thorskræppe, thör skräppa, torthskræppe, yxna tungha
Anemone nemorosa  L. Febrifuga, hvitwidhe
Anethum graveolens  L. diil, dil, dill, dyl
Angelica archangelica  L. angelica
Anthriscus cerefolium  (L.) Hoffm. Cerefolium, kirfwil, kiruæl, kiruel, kirvil, kirwill, kyruild, kyrwil
Apium graveolens  L. Apium, mærke, mærki, marke, mercke, merke, märke
Aquilegia vulgaris  L. ackeley
Arctium  L. kärreborra, thistilborre
Arctostaphylos uva-ursi  (L.) Spreng. miolenagräs, myölena gräss
Aristolochia  L. Aristologia, haalyrth, haalörth, halyrt, holyrth, holörth, hulyrt, hulörth, hwlörth
Aristolochia clematitis  L. clementhis hulyrt
Armoracia rusticana  P.Gaertn. & al. myredicke, myrrädikia, piperroth, pipra, piproroth, pyperrot, pypra, pypraroth, Raphanus maior
Artemisia  L. bifot
Artemisia abrotanum  L. aabrut, abrodt, abrot, Abrotanum, abroth, abruth, obroth
Artemisia absinthium  L. Absintium, maalyrt, maalört, malirt, malirth, malyrt, malört, malörth
Artemisia vulgaris  L. binke, bona, buna, bynke, graabo, graaboo, grabo, graboo, rödhabo
Asarum europaeum  L. häsle yrt
Asplenium scolopendrium  L. hiorta tunga
Atriplex hortensis  L. mældæ, malde, meldh, moldhe, mäld
Avena sativa  L. haffra, hafre, hagri, hästakorn, hästhekorn, hästäkorn