Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Hansson, M. & Hansson, B. 2007: Perenner. Våra trädgårdsväxter.
Prisma, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  x [14]
 x 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
x Comagaria rosea lipstick ('Stickbolwi')  
x Comagaria rosea pink panda ('Frel')  
x Heucherella alba 'Bridget Bloom'  A. Bloom
x Heucherella 'Burnished Bronze'  
x Heucherella 'Chocolate Lace'  
x Heucherella 'Dayglow Pink'  
x Heucherella gold strike ('Hertn041')  
x Heucherella 'Kimono'  
x Heucherella 'Quicksilver'  
x Heucherella 'Sunspot'  
x Heucherella tiarelloides  (Lemoine) H.R.Wehrh.
x Heucherella 'Viking Ship'  
x Solidaster luteus  Dress
x Solidaster luteus 'Lemore'