Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSamling)
Hammer, M. 1989: Naturen som förebild.
Perennboken, 148-170

> > till huvudreferens Perennboken


Kopplade växtnamn  som börjar på  P [26]
 P 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Parnassia palustris  L. A  V 
Petasites albus  (L.) Gaertn. A  V 
Phleum phleoides  (L.) H.Karst. A  V 
Phleum pratense ssp. bertolonii  (DC.) Bornm. A  V 
Phyteuma nigrum  F.W.Schmidt A  V 
Phyteuma spicatum  L. A  V 
Pimpinella major  Huds. A  V 
Plantago lanceolata  L. A  V 
Plantago major  L. A  V 
Plantago media  L. A  V 
Poa nemoralis  L. A  V 
Poa remota  Forselles A  V 
Poa supina  Schrad. A  V 
Poa trivialis  L. A  V 
Polygala vulgaris  L. A  V 
Polygonatum x hybridum  Brügger A  V 
Polygonatum multiflorum  (L.) All. A  V 
Polygonatum odoratum  (Mill.) Druce A  V 
Polygonatum verticillatum  (L.) All. A  V 
Polygonum viviparum  L. A  V 
Potentilla anserina  L. A  V 
Potentilla argentea  L. A  V 
Potentilla erecta  (L.) Raeusch. A  V 
Potentilla palustris  (L.) Scop. A  V 
Potentilla tabernaemontani  Asch. A  V 
Prunella vulgaris  L. A  V