Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Nyman, C.F. 1867, 1868: Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.
N.M. Lindh, A. Bohlin, Örebro


Kopplade växtnamn  som börjar på  U [5]
 U 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Umbellatae  
Utricularia  L. blåsörter, vattenbläddror
Utricularia intermedia  Hayne mellanblåsört
Utricularia minor  L. liten blåsört
Utricularia vulgaris  L. vanlig blåsört